Lect. univ. dr. Ragıp Gökçel Profile Page
Lect. univ. dr. Ragıp Gökçel
652
OFFLINE
5 months ago
5 months ago

Contact Info

Lect. univ. dr. Ragıp Gökçel
-
+4(021) 240 30 22
P135
miercuri între orele 15:00-17:00

Courses

- Media Si Relatii Internationale (RISE) Sem. I

- Sociologie Politică (RISE) Sem. I

- Probleme De Actualitate Internationala (RISE) Sem. II

- Sociologia Educaţiei (FSE 109) Sem. II

Biography

INFORMAŢII PERSONALE

GÖKÇEL Ragıp

 
 

Șos. Colentina nr. 64b, 021187 București , Sector 2, București (România)

 (40-21)240 30 55     0749 201 201                            

 ragip.gokcel@lumina.org

 http://www.lumina.org  

Sexul: Masculin

Data nașterii: 06/09/1967

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

02/11/2012–Prezent

Președinte al Senatului Universității Europei de Sud Est Lumina

Fundația Lumina Instituții de Învățământ
Șos. Colentina, Nr. 64B, Sector 2, Tel: (40-21)240.30.22 - Fax: (40-21)240.30.33, 021187 București (România)
http://www.lumina.org

 

 

01/02/2011–Prezent

Lector Universitar - Universitatea Europei de Sud Est Lumina

Fundația Lumina Instituții de Învățământ
Șos. Colentina, Nr. 64B, Sector 2, Tel: (40-21)240.30.22 - Fax: (40-21)240.30.33, 021187 București (România)
http://www.lumina.org

▪    susținerea orelor de curs și seminar conform programei și a curriculumului;

▪    evaluare și notare lucrări studenți, precum și redactarea subiectelor, supravegherea și corectarea testului final;

▪    elaborarea de articole și publicarea în reviste recunoscute internațional, autoperfecționare continuă, participarea în comisii și consilii în interesul învățământului;

▪    discipline predate:  Sociologia Educației (anul I PED), Sociologie politică (anul I RISE), Sociologia relațiilor internaționale (anul II RISE), Sociologie (IT I și Telecomunicații I).

Tipul sau sectorul de activitate ONG, învățământ universitar

10/2008–Prezent

Secretar General

Fundația Lumina Instituții de Învățământ
Șos. Colentina, Nr. 64B, Sector 2, Tel: (40-21)240.30.22 - Fax: (40-21)240.30.33, 021187 București (România)
http://www.lumina.org

▪    managementul operațional și funcțional al fundației;

▪    stabilirea obiectivelor specifice pentru fiecare departament, supervizare și suport managerial în implementarea planurilor, politicilor și procedurilor de funcționare și organizare ale instituției;

▪    negocierea și administrarea contractelor cu partenerii cheie ai fundației ;

▪    reprezentarea fundației în cadrul întâlnirilor la nivel înalt, cu autoritățile, grupurile de afaceri și potențialii parteneri;

▪    cercetarea și dezvoltarea unor noi metode și proceduri de management;

▪    supervizarea, pregătirea și administrarea bugetului;

▪    reprezentarea Fundației în relațiile inter instituționale în țară și străinătate;

▪    asigurarea legăturii operative între președinte și organismele de conducere ale Fundației cât și între conducere și direcțiile și departamentele instituției;

▪    asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a tuturor direcțiilor și compartimentelor;

▪    elaborarea, implementarea, monitorizarea și verificarea îndeplinirii la termen a proiectelor și programelor derulate în cadrul Fundației, și altele.

Tipul sau sectorul de activitate ONG, învățământ preuniversitar și/sau superior

01/02/2009- Prezent

Membru in Consiliului de Administrație

S.C. Lumina Instituții de Învățământ S.A.

Șos. Gara Cățelu, Nr. 1R, Sector 3, Tel: (40-21)306.95.39 - Fax: (40-21)306.95.46, București (România)

http://www.lumina.ro

Publications

Publications

Gokcel Ragip, ''Studiu de caz. Un nou concept în cadrul educațional românesc. Liceul Internațional de informatică București'', Revista Euromentor (prima ediție), Pro Universitaria, 2010, p. 93-114;

A. Pop, R. Gokcel, Tackling Ex-Yugoslav Ethno-Political Dilemmas : The cases of Kosovo and Vojvodina, International Balkan Congress: Security approaches of International Organizations in the 21st Century and Security of the Balkans, Kocaeli Üniversitesi Matbaası Publishing House, Kocaeli, 2011, p. 85-95;

Grigore, Lucian Ştefănic; Stanciu, Filip; Gokcel, Ragip; Soloi, Anton; Beteringhe, Adrian, Transgression Border Between Education and Industry, 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, editura Academic Publisher – Journal of Networks (JNW), 2011;
IEEE Conference Publishing: 13 October at Baku State University and Institute of Information Technology Main SESSION 4.1: ICT in Education, Research and Science, Accepted papers include Engineering Index (EI) and EI Compendex and IEEE Xplore TM IEEE Catalog Number CFP1156H-ART, ISBN 978-1-61284-832-7, JOURNAL OF NETWORKS (JNW) [www.academypublisher.com/jnw/]. 2011

Gokcel Ragıp, Arab Spring and the Turkish Political Model from a Contemporary Evolutional Perspective, Modelul Mediteranean și Regiunea Extinsa a Marii Negre ediția a II-a, editura Ars Docendi – Universitatea din București, 2013.

Stanciu, Filip; Gokcel Ragıp, Remarques sur une etude de cas l’Universite de l’Europe du Sud_-Est ”Lumina”, International Journal of Multidisciplinary Thought, vol 03, no.3.

Gokcel Ragip, „Effects of cultural interaction between the romanian and the turkish peoples, as reflected on the romanian language" , EUSER Publishing, vol II, 2014, p. 1142-1149

 

Conference Proceedings


Ragip Gökçel: Effects of Cultural Interactions between the Romanian and Turkish Peoples, as Reflected on the Romanian Language. The International Conference on Social Sciences is an Interdisciplinary Conference, Bucharest; 09/2014


Marin Drămnescu¹, Ragıp Gökcel: MORAL EDUCATION BETWEEN IDEAL AND POPULISM. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social sciences and Arts - SGEM 2014, Bulgaria; 01/2014


Ragip Gökçel: Posibile incidențe ale modelului politic turc în evoluția viitoare a statelor arabe. THE VII th INTERNATIONAL CONFERENCE, Sibiu - ROMANIA; 05/2013


Filip Stanciu, Ragip Gökçel, Marin DRĂMNESCU: REMARQUES SUR UNE ETUDE DE CAS - L'UNIVERSITE DE L'EUROPE DU SUD-EST „LUMINA" –. Diversité et cohésion Dans un monde globalisé, Dakar – Sénégal; 02/2013


Ragip Gökçel, A. Pop: Tackling Ex-Yugoslav Ethno-political Dilemmas: The Cases of Kosovo and Vojvodina. INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS, Kocaeli / Turkey; 01/2011


Ragip Gökçel: ROMEN-TÜRK KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİNİN ROMEN DİLİNE YANSIMALARI. MOTİF AKADEMİ HALKBİLİMİ DERGİSİ. 01/2012;
Ragip Gökçel, Eugen LUNGU: PAN-ARABISM AND THE "ARAB SPRING". Romanian Military Thinking. 01/2011;


Ragip Gökçel: CASE STUDY – A NEW SCHOOL CONCEPT IN THE ROMANIAN EDUCATIONAL ENVIRONMENT ("THE INTERNATIONAL COMPUTER HIGH SCHOOL"). Euromentor. 03/2010;

 

Books

Ragip Gökçel, Filip Stanciu: The University of South-East Europe, A new educational model, in a new light University. 01/2010; Ed. Universitara., ISBN: ISSN 2069-0479 978-973-749-326-2

 

Book Chapters


Filip Stanciu, Ragip Gökçel, The Reform of Romanian Education at the Crossroads of Classical and Entrepreneurial Models. 15th International Conference EDUCATIONAL REFORM IN THE 21st CENTURY IN BALKAN COUNTRIES, Edited by Viorel Nicolescu, Filip Stanciu, Marin Dramnescu, 11/2014: chapter Educational Policy and Reform: pages 170-174; Lumina Publishing., ISBN: 978-606-93743-0-3

Lucian Stefanita Grigore, Filip Stanciu, Ragip Gokcel, Anton Soloi, Adrian Beteringhe: Transgression border between education and industry. 2011 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Edited by IEEE Staff-Institute of Electrical and Electronics Engineers, 10/2011: pages 711; IEEE., ISBN: 1612848311, 9781612848310

Ragip Gökçel, Performanţa şcolară în context organizational. Fundamentele educaţiei, 1 edited by Cristea Sorin, Stanciu Filip, 01/2010: chapter VII.Contextul în care se realizeză educația: pages 186-192; PRO Universitaria., ISBN: 978-973-129-729-3

Public Mail

If you want to contact this person, you may use this email-form:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message: