Lect. univ. dr. Ragıp Gökçel Profile Page
Lect. univ. dr. Ragıp Gökçel
451
OFFLINE
4 months ago
4 months ago

Contact Info

Lect. univ. dr. Ragıp Gökçel
+4(0749) 201 201
+4(021) 240 30 22
P135
miercuri între orele 15:00-17:00

Courses

- SOCIOLOGIA (TIDC 118) sem. I

- SOCIOLOGIE POLITICĂ (RISES 105) sem. I

SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI (FSE 109) sem. II

Biography

INFORMAŢII PERSONALE

GÖKÇEL Ragıp

 
 

Șos. Colentina nr. 64b, 021187 București , Sector 2, București (România)

 (40-21)240 30 55     0749 201 201                            

 ragip.gokcel@lumina.org

 http://www.lumina.org  

Sexul: Masculin

Data nașterii: 06/09/1967

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

02/11/2012–Prezent

Președinte al Senatului Universității Europei de Sud Est Lumina

Fundația Lumina Instituții de Învățământ
Șos. Colentina, Nr. 64B, Sector 2, Tel: (40-21)240.30.22 - Fax: (40-21)240.30.33, 021187 București (România)
http://www.lumina.org

 

 

01/02/2011–Prezent

Lector Universitar - Universitatea Europei de Sud Est Lumina

Fundația Lumina Instituții de Învățământ
Șos. Colentina, Nr. 64B, Sector 2, Tel: (40-21)240.30.22 - Fax: (40-21)240.30.33, 021187 București (România)
http://www.lumina.org

▪    susținerea orelor de curs și seminar conform programei și a curriculumului;

▪    evaluare și notare lucrări studenți, precum și redactarea subiectelor, supravegherea și corectarea testului final;

▪    elaborarea de articole și publicarea în reviste recunoscute internațional, autoperfecționare continuă, participarea în comisii și consilii în interesul învățământului;

▪    discipline predate:  Sociologia Educației (anul I PED), Sociologie politică (anul I RISE), Sociologia relațiilor internaționale (anul II RISE), Sociologie (IT I și Telecomunicații I).

Tipul sau sectorul de activitate ONG, învățământ universitar

10/2008–Prezent

Secretar General

Fundația Lumina Instituții de Învățământ
Șos. Colentina, Nr. 64B, Sector 2, Tel: (40-21)240.30.22 - Fax: (40-21)240.30.33, 021187 București (România)
http://www.lumina.org

▪    managementul operațional și funcțional al fundației;

▪    stabilirea obiectivelor specifice pentru fiecare departament, supervizare și suport managerial în implementarea planurilor, politicilor și procedurilor de funcționare și organizare ale instituției;

▪    negocierea și administrarea contractelor cu partenerii cheie ai fundației ;

▪    reprezentarea fundației în cadrul întâlnirilor la nivel înalt, cu autoritățile, grupurile de afaceri și potențialii parteneri;

▪    cercetarea și dezvoltarea unor noi metode și proceduri de management;

▪    supervizarea, pregătirea și administrarea bugetului;

▪    reprezentarea Fundației în relațiile inter instituționale în țară și străinătate;

▪    asigurarea legăturii operative între președinte și organismele de conducere ale Fundației cât și între conducere și direcțiile și departamentele instituției;

▪    asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a tuturor direcțiilor și compartimentelor;

▪    elaborarea, implementarea, monitorizarea și verificarea îndeplinirii la termen a proiectelor și programelor derulate în cadrul Fundației, și altele.

Tipul sau sectorul de activitate ONG, învățământ preuniversitar și/sau superior

01/02/2009- Prezent

Membru in Consiliului de Administrație

S.C. Lumina Instituții de Învățământ S.A.

Șos. Gara Cățelu, Nr. 1R, Sector 3, Tel: (40-21)306.95.39 - Fax: (40-21)306.95.46, București (România)

http://www.lumina.ro

Publications

Publications

  1. School performance in organizational context - Foundations of Education, vol I, Pro Universitaria Publishing House, Bucharest, 2010, p. 28 -35;
  2. ''Case Study. A new concept in the Romanian education. International School for Informatics Bucharest'', Journal Euromentor (first edition), Pro Universitaria Publishing House, 2010, p. 93-114;
  3. University in a new light .., University of South-East Lumina, co-author, University Press, 2010, p. 5 -11;
  4. Old dilemma, Lumina University, Year VII, no. 343, from 9 to 15 September 2010, p.13;
  5. Tackling Ex-Yugoslav Ethno-Political Dilemmas : The cases of Kosovo and Vojvodina, International Balkan Congress: Security approaches of International Organizations in the 21st Century and Security of the Balkans, Kocaeli Üniversitesi Matbaası Publishing House, Kocaeli, 2011, p. 85-95;
  6. Transgression border between education and industry, 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies,  Academic Publisher Publishing House – Journal of Networks (JNW), 2011;
  7. The Role of Civil Society in Turkish Foreign Policy, The Mediterranean pattern and the extended region of the Black Sea 2nd edition,   Ars Docendi Publishing House – University of Bucharest, 2013;
  8.  Arab Spring and the Turkish political  model from a contemporary evolutional perspective, The Mediterranean pattern and the extended region of the Black Sea 2nd edition, Ars Docendi Publishing House – University of Bucharest, 2013;
  9. Remarques sur une etude de cas l’Universite de l’Europe du Sud_-Est ”Lumina”, International Journal of Multidisciplinary Thought, vol 03, no.3.

Public Mail

If you want to contact this person, you may use this email-form:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message: