Lect. dr. ing. & psiholog & jurist Gheorghiță Pescaru
1547
OFFLINE

Contact Info

Lect. dr. ing. & psiholog & jurist Gheorghiță Pescaru
0745.578.000 / 0723.139.136
-
-
-

Courses

Securitatea Informatiei si a Comunicatiilor - SIC INFOSEC

Securitatea Comunicatiilor si a Informatiei - SCI COMSEC

Teoria Transmisiunii Informatiei - TTI

Teoria Informatiei si Coduri - TIC

Criptografie si Protectia Datelor - CPD

Sisteme de Comunicatii Telefonice - SCT

Biography

Curriculum vitae

 
1. Informaţii personale  
Nume / Prenume Pescaru Gheorghiţă
Adresă Str. Liviu Rebreanu nr. 29, Bl. M36, Sc. 7, Et. 1, Apt. 270, Sect. 3, Cod 031778, Bucureşti
Telefoane Mobil: 0745.578.000 / 0723.139.136
Fax  
E-mail george_pescaru@yahoo.com; gheorghita.pescaru@lumina.org;
Naţionalitate Română
Data naşterii 13.02.1955
Locul naşterii Ianca, judeţul Brăila
Sex Masculin
2. Studii efectuate, diplome şi titluri ştiinţifice  
Perioada 2011-2015 2004 – 2009 2005 1996 – 2001 1988 – 1994 1980 – 1984
Calificarea / diploma obţinută

Jurist

Diplomă de licență Magna Cum Laudae

Doctor

Inginerie

Electronică şi

Tc.

Diplomă Master

Psiholog

Diplomă de licenţă

Inginer

Diplomă de licenţă

Sing.

Diplomă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Drept

Optimizarea funcţiilor de

securitate ptr. sisteme de

comunicaţii şi informatice

Economia şi securitatea transporturi-lor

Sociopsiho-pedagogie

Specializarea Psihologie

Inginer

Specializarea Comunicaţii

Specializarea

 Telefonie – Telegrafie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Titu Maiorescu

-Facultatea de Drept

Universitatea Politehnica

din Bucureşti

-Facultatea Electronică şi Tc.

Universitatea Politehnica din Bucureşti -Facultatea Transporturi

Universitatea Independentă Titu Maiorescu

-Facultatea de Psihologie

Universitatea Politehnică din Bucureşti - Facultatea Electronică şi Tc. Universitatea Politehnică din Bucureşti -Facultatea Electronică şi Tc.
3. Experienţa profesională  
Perioada 2015 2014-prezent 2007 – 2009 1988 – 2006 1975 - 1988
Funcţia sau postul ocupat Formator Lector universitar Cercetător ştiinţific gr.III Cadru militar Sing.
Activităţi şi responsabilităţi principale Titular cursuri Titular cursuri Director  Program Cercetare Funcţie executivă + Funcţie de conducere Proiectare – realizare echipamente electronice
Numele şi adresa angajatorului

proiect

POSDRU 182/2.3/S/154499 

„FPC-Formare pentru competitivitate”

Universitatea Europei de

Sud-Est Lumina

Institutul Naţional de Studii şi Cercetări în Comunicaţii I.N.S.C.C. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale S.T.S Institutul de Cercetări şi Proiectări Tehnologice în Telecomunicaţii I.C.P.T.Tc.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Training Învățămînt Cercetare - Proiectare Cadru militar Cercetare - Proiectare
4. Activitatea profesională

I. Certificat de Inovator nr. 461/12.12.1986 pentru  „Instalaţie de măsurare a secţiunii de regenerare pentru sisteme de transmisie digitale (PCM) 2,048 Mbit/s”.Autori: Croitoru V., Popescu A., Pescaru Gh.

 

II.  Misiuni specifice siguranţei naţionale

III. Director program de cercetare  în cadrul Programului Nucleu - I.N.S.C.C, Bucureşti:

1. „Studiu de prezentare a aplicaţiilor telematice având ca suport tehnologii RFID”, 2008.

2. „Studiu privind influenţa fiabilităţii echipamentelor, a sistemelor şi a reţelelor de comunicaţii şi informatică în compunerea securităţii unei infrastructuri pentru servicii vocale, video şi multimedia”, 2009.

3. „Metode şi soluţii privind securitatea datelor transmise prin reţele de comunicaţii mobile - (DTRCM)”, 2009.

IV. Coautor al altor lucrări de cercetare din domeniul ştiinţelor inginereşti şi al psihologiei

 

V.  Lector universitar, Universitatea Europei de Sud-est Lumina, titular al cursurilor: Teoria transmisiunii Informatiei, Teoria Informatiei si Coduri, Criptografie si Protectia Datelor, Securitatea Informatiilor si a Comunicatiilor (INFOSEC), Securitatea Comunicatiilor si a Informatiei (COMSEC), Sisteme de Comunicatii Telefonice.

 

VI. Formator în cadrul proiectului POSDRU 182/2.3/S/154499 „FPC-Formare pentru competitivitate”.

5. Activitatea de elaborare şi publicare de lucrări în domeniul ştiinţe inginereşti
 1. Pescaru, Gh., Studiu de prezentare a aplicaţiilor telematice având ca suport tehnologii RFID”.  Director program de cercetare  în cadrul Programului Nucleu - I.N.S.C.C, Bucureşti, 2008
 2. Pescaru, Gh.: Studiu privind influenţa fiabilităţii echipamentelor, a sistemelor şi a reţelelor de comunicaţii şi informatică în compunerea securităţii unei infrastructuri pentru servicii vocale, video şi multimedia”. Director program de cercetare  în cadrul Programului Nucleu - I.N.S.C.C, Bucureşti, 2009
 3. Soviany, S., Puşcoci,S., Pescaru,Gh., Dragomir, R., „Sisteme de detecţie a intruziunilor”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LI, Nr.2, 2008, ISSN 1223-6527
 4. Dragomir, R., Pescaru,Gh., S. Puşcoci, „Field Measurements on In-Service Optical Fiber”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LI, Nr.1, 2008, ISSN 1223-6527
 5. Pescaru,Gh., Dragomir, R., Puşcoci, S., „Optimizarea activităţilor prin folosirea tehnologiilor RFID”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LI, Nr.2, 2008, ISSN 1223-6527
 6. Pescaru,Gh.,„SHAPING SECURITY IN COMMUNICATION INFRASTRUCTURES WITHOUT RESTORING IN CASE OF MALFUNCTION”Revista U.P.B. Sci. Bull., Series …, Vol. …, Iss. …, 200..ISSN 1454-2331
 7. Soviany, S., Jurian, M., Puşcoci, S., Pescaru Gh.,Modeling Biometric Systems Using UML Language, International Conference on Electronics”, comunicare susţinută în cadrul conferinţei internaţionale „Computers and Artificial Intellingence - (ECAI 2009)”, Piteşti, România, 2-5 iulie 2009
 8. Pescaru, Gh., Metode şi soluţii privind securitatea datelor transmise prin reţele de comunicaţii mobile - (DTRCM)”. Director program de cercetare  în cadrul Programului Nucleu - I.N.S.C.C. Bucureşti  -  2009
 9.  Pescaru, Gh., Concepte şi descriptori ai funcţiilor de securitate utilizaţi în Sistemele Integrate de Informatică şi de Comunicaţii (S.I.I.C.)”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LII, nr. 1/2009
 10. Mateescu Mihaela-Adina, Pescaru Gheorghiță, An Expert System Architecture for Managing the Biomaterials Used in Medical Device, Electronics, Computers and Artificial Intelligence(ECAI 2015), June 25-27, 2015.
6. Activitatea de elaborare şi publicare de lucrări în domeniul psihologiei
 1. Pescaru, F., Pescaru, Gh., „Vârsta şi inteligenţa emoţională în mediul aeronautic militar” la Simpozionul de Psihologie Militară INFO-PSIHO 2012 „Pentru oameni, în beneficiul organizaţiei” organizat de Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, 25.04.2012, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, pp. 129-136, ISBN 978-973-663-971-5.
 2. Pescaru, F., Pescaru, Gh., Halmagiu, V., Gheorghiu, G., „Performanţă şi decizie la piloţii militari şi civili” în „Calitatea actului psihologic – condiţie a eficienţei resursei umane în organizaţia militară”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară „Psihomil VIII”, 09.06.2011, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2011. pp. 200-207, ISSN 2247-4587, ISBN 978-606-524-103-9.
 3. Pescaru, F., Pescaru, Gh., „Criterii de performanţă profesională la piloţii militari” în „Tendinţe şi orientări actuale ale psihologiei militare româneşti”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară „Psihomil VII”, 03.06.2010, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, 2010, pp. 374-383, ISBN 978-606-524-075-9.
 4. Pescaru, F., Pescaru, Gh., „Inteligenţă emoţională şi decizie. Perspective de abordare în organizaţia militară” la cea de-a XIV-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională „Dinamica mediului de securitate şi intelligence-ul modern”, 20-21 noiembrie 2008, Bucureşti.
 5. Pescaru, F., Pescaru, Gh., „Valori atitudinale şi riscul personal de accidente” în „Psihologia românească între deziderat şi realitate”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară „Psihomil V”, 03.06.2008, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008, pp. 319-325, ISBN 978-973-1743-91-2.
 6. Pescaru, F., Pescaru, Gh., Analiza unor disfuncţionalităţi de relaţie în cariera unui militar prin testul Szondi. Studiu de caz în „Psihologia românească în contextul cerinţelor profesionale europene”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară „Psihomil IV”, 01.06.2007, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007, pp. 698-705, ISBN 978-973-663-587-8.
 7. Radu, F., Pescaru, Gh., Relaţia decizie – decident şi rolul ei în managementul militar. Evaluare psihologicăîn „Profesionalizarea psihologiei militare româneşti”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară „Psihomil III”, 01.06.2006, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2006, pp. 207-217, ISBN (10) 973-7854-74-8; ISBN (13) 978-973-7854-74-2.
Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba franceză F.B. F. B. F.B F.B B
Limba engleză B B S S S
Competenţe şi abilităţi sociale Flexibilitate foarte mare în relaţionare, indiferent de scara (ierarhia) socială
Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţele organizatorice şi manageriale au fost obţinute în decursul activităţilor şi – mai ales -  datorită specificităţii misiunilor cu caracter special. Modalităţile rezolutive (savoir – fair / know - how)  sînt  date de împletirea cunoștințelor gîndirii tehnice cu cea socio-umană.
Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoaşterea şi stăpînirea unei game mari de scule şi dispozitive mecanice, electrice şi electronice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Lucru curent cu calculatorul. Foarte bune competenţe cu pachetul Office + grafică pe calculator
Competenţe şi aptitudini artistice Literare şi muzicale (chitara). Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 2 în paralel cu şcoala generală
Alte competenţe şi aptitudini  
Permis de conducere Cat. B

Research

 1. Pescaru, Gh., Studiu de prezentare a aplicaţiilor telematice având ca suport tehnologii RFID”.  Director program de cercetare  în cadrul Programului Nucleu - I.N.S.C.C, Bucureşti, 2008
 2. Pescaru, Gh.: Studiu privind influenţa fiabilităţii echipamentelor, a sistemelor şi a reţelelor de comunicaţii şi informatică în compunerea securităţii unei infrastructuri pentru servicii vocale, video şi multimedia”. Director program de cercetare  în cadrul Programului Nucleu - I.N.S.C.C, Bucureşti, 2009
 3. Soviany, S., Puşcoci,S., Pescaru,Gh., Dragomir, R., „Sisteme de detecţie a intruziunilor”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LI, Nr.2, 2008, ISSN 1223-6527
 4.  Dragomir, R., Pescaru,Gh., S. Puşcoci, „Field Measurements on In-Service Optical Fiber”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LI, Nr.1, 2008, ISSN 1223-6527
 5. Pescaru,Gh., Dragomir, R., Puşcoci, S., „Optimizarea activităţilor prin folosirea tehnologiilor RFID”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LI, Nr.2, 2008, ISSN 1223-6527
 6. Pescaru,Gh., „SHAPING SECURITY IN COMMUNICATION INFRASTRUCTURES WITHOUT RESTORING IN CASE OF MALFUNCTION”Revista U.P.B. Sci. Bull., Series …, Vol. …, Iss. …, 200..ISSN 1454-2331
 7. Soviany, S., Jurian, M., Puşcoci, S., Pescaru Gh., „Modeling Biometric Systems Using UML Language, International Conference on Electronics”, comunicare susţinută în cadrul conferinţei internaţionale „Computers and Artificial Intellingence - (ECAI 2009)”, Piteşti, România, 2-5 iulie 2009
 8. Pescaru, Gh., Metode şi soluţii privind securitatea datelor transmise prin reţele de comunicaţii mobile - (DTRCM)”. Director program de cercetare  în cadrul Programului Nucleu - I.N.S.C.C. Bucureşti  -  2009
 9. Pescaru, Gh., Concepte şi descriptori ai funcţiilor de securitate utilizaţi în Sistemele Integrate de Informatică şi de Comunicaţii (S.I.I.C.)”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LII, nr. 1/200.

Publications

5. Activitatea de elaborare şi publicare de lucrări în domeniul ştiinţe inginereşti

 1. Pescaru, Gh., Studiu de prezentare a aplicaţiilor telematice având ca suport tehnologii RFID”.  Director program de cercetare  în cadrul Programului Nucleu - I.N.S.C.C, Bucureşti, 2008 http://www.inscc.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=121&Itemid=497&lang=ro 
 2. Pescaru, Gh.: Studiu privind influenţa fiabilităţii echipamentelor, a sistemelor şi a reţelelor de comunicaţii şi informatică în compunerea securităţii unei infrastructuri pentru servicii vocale, video şi multimedia”. Director program de cercetare  în cadrul Programului Nucleu - I.N.S.C.C, Bucureşti, 2009 http://www.inscc.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=121&Itemid=497&lang=ro 
 3. Soviany, S., Puşcoci,S., Pescaru,Gh., Dragomir, R., „Sisteme de detecţie a intruziunilor”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LI, Nr.2, 2008, ISSN 1223-6527 http://www.agir.ro/buletine/726.pdf 
 4.  Dragomir, R., Pescaru,Gh., S. Puşcoci, „Field Measurements on In-Service Optical Fiber”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LI, Nr.1, 2008, ISSN 1223-6527 http://www.agir.ro/buletine/715.pdf
 5. Pescaru,Gh., Dragomir, R., Puşcoci, S., „Optimizarea activităţilor prin folosirea tehnologiilor RFID”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LI, Nr.2, 2008, ISSN 1223-6527 http://www.agir.ro/buletine/728.pdf
 6. Pescaru,Gh., „SHAPING SECURITY IN COMMUNICATION INFRASTRUCTURES WITHOUT RESTORING IN CASE OF MALFUNCTION”Revista U.P.B. Sci. Bull., Series …, Vol. …, Iss. …, 200..ISSN 1454-2331, http://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/full9722.pdf
 7. Soviany, S., Jurian, M., Puşcoci, S., Pescaru Gh., „Modeling Biometric Systems Using UML Language, International Conference on Electronics”, comunicare susţinută în cadrul conferinţei internaţionale „Computers and Artificial Intellingence - (ECAI 2009)”, Piteşti, România, 2-5 iulie 2009, http://ecai.ro/Arhiva/ECAI-2009.pdf pag. 13, http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=4048©ownerid=2331
 8. Pescaru, Gh., Metode şi soluţii privind securitatea datelor transmise prin reţele de comunicaţii mobile - (DTRCM)”. Director program de cercetare  în cadrul Programului Nucleu - I.N.S.C.C. Bucureşti  -  2009 http://www.inscc.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=121&Itemid=497&lang=ro
 9. Pescaru, Gh., Concepte şi descriptori ai funcţiilor de securitate utilizaţi în Sistemele Integrate de Informatică şi de Comunicaţii (S.I.I.C.)”, Revista de Telecomunicaţii, Anul LII, nr. 1/200. http://www.agir.ro/buletine/733.pdf
 10. Sorin Soviany, Gheorghita Pescaru, Mihaela Tache, Securizarea accesului prin metode de identificare biometrica, in Revista de Telecomunicații, Anul LII nr. 1/2009 http://www.agir.ro/buletine/739.pdf
 11. Mateescu Mihaela-Adina, Pescaru Gh., „An Expert System architecture for Managing the Biomaterials Used in Medical Devices”, ECAI 2015 - International Conference – 7th Edition (Electronics, Computers and Artificial Intelligence, 25 June -27 June, 2015, Bucharest, ROMÂNIA. http://www.lumina.org/en/stiri-2/485-ecai-2015.htmlhttp://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7301254&refinements%3D4224001131%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7301133%29

6. Activitatea de elaborare şi publicare de lucrări în domeniul psihologiei

 
 1.  Pescaru, F., Pescaru, Gh., „Vârsta şi inteligenţa emoţională în mediul aeronautic militar” la Simpozionul de Psihologie Militară INFO-PSIHO 2012 „Pentru oameni, în beneficiul organizaţiei” organizat de Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, 25.04.2012, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, pp. 129-136, ISBN 978-973-663-971-5. http://www.unap.ro/ro/asigurare/pagini/editura/manifestari%20stiintifice.pdf pag. 2
 2.   Pescaru, F., Pescaru, Gh., Halmagiu, V., Gheorghiu, G., „Performanţă şi decizie la piloţii militari şi civili” în „Calitatea actului psihologic – condiţie a eficienţei resursei umane în organizaţia militară”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară „Psihomil VIII”, 09.06.2011, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2011. pp. 200-207, ISSN 2247-4587, ISBN 978-606-524-103-9. http://www.4shared.com/document/ZNwIvITB/PSIHOMIL2011.html
 3.   Pescaru, Gh. Pescaru, F., Criterii de performanţă profesională la piloţii militari” în „Tendinţe şi orientări actuale ale psihologiei militare româneşti”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară „Psihomil VII”, 03.06.2010, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, 2010, pp. 374-383, ISBN 978-606-524-075-9. https://psihologiasecuritatii.wordpress.com/?s=psihomil+VII
 4. Pescaru, F., Pescaru, Gh., „Inteligenţă emoţională şi decizie. Perspective de abordare în organizaţia militară” la cea de-a XIV-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională „Dinamica mediului de securitate şi intelligence-ul modern”, Academia Nationala de Informatii, Bucuresti, 20-21 noiembrie 2008, http://www.sri.ro/upload/invitatie.pdf
 5.  Pescaru, F., Pescaru, Gh., „Valori atitudinale şi riscul personal de accidente” în „Psihologia românească între deziderat şi realitate”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară „Psihomil V”, 03.06.2008, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008, pp. 319-325, ISBN 978-973-1743-91-2.
 6.  Pescaru, Gh. Pescaru, F., Analiza unor disfuncţionalităţi de relaţie în cariera unui militar prin testul Szondi. Studiu de caz în „Psihologia românească în contextul cerinţelor profesionale europene”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară „Psihomil IV”, 01.06.2007, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007, pp. 698-705, ISBN 978-973-663-587-8.
 7. Pescaru, Gh, Radu, F., Relaţia decizie – decident şi rolul ei în managementul militar. Evaluare psihologică” în „Profesionalizarea psihologiei militare româneşti”, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară „Psihomil III”, 01.06.2006, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2006, pp. 207-217, ISBN (10) 973-7854-74-8; ISBN (13) 978-973-7854-74-2.

Public Mail

If you want to contact this person, you may use this email-form:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message: