Conf. univ. dr. Adrian Beteringhe
2928
OFFLINE

Contact Info

Conf. univ. dr. Adrian Beteringhe
0769116453
305
0212403022
09.00 - 17.00

Courses

◊ Chimie, anul 1 TI - sem. I

◊ Fizică, anul 1 TI - sem. II

◊ Bioinformatică, anul 4 TI - sem. I

Biography

INFORMAŢII PERSONALE     Beteringhe Adrian

0769116453, adrian.beteringhe@lumina.org

Sexul Masculin | Data naşterii 31 ianuarie 1979 | Naţionalitatea română

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/11/2001 – 01/11/2002   Asistent cercetare stiintifica stagiar

Institutul de Chimie Fizica ''Ilie Murgulescu’' al Academiei Romane, Bucuresti (România)

Deducerea unor informatii structurale utilizand mecanica si dinamica moleculara. Studii QSAR (Relatii cantitative structura - activitate biologica) / QSPR (Relatii cantitative structura - proprietati) de predictie a proprietatilor fizico-chimice ale unor compușilor chimici.

01/11/2002 – 01/03/2007   Asistent cercetare stiintifica

Institutul de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu’", Bucuresti (România)

1. Aplicarea tehnicilor QSAR, QSPR, QSBR (Relatii cantitative structură - biodegradabilitate) predicția proprietatilor fizico-chimice ale unor compusi chimici.

2. Caracterizari structurale ale unor compusi chimici cu ajutorul descriptorilor topologici, geometrici, cuantochimici sau termodinamici.

3. Modelarea structurilor unor compusi de interes si simulări energetice.

4. Deducerea unor informatii structurale utilizând mecanica si dinamica moleculara.

01/03/2007 – 01/05/2008   Cercetator stiintific

Institutul de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu’', Bucuresti (România)

1. Aplicarea tehnicilor QSAR, QSPR, QSBR (Relatii cantitative structură - biodegradabilitate) predicția proprietatilor fizico-chimice ale unor compusi chimici.

2. Caracterizari structurale ale unor compusi chimici cu ajutorul descriptorilor topologici, geometrici, cuantochimici sau termodinamici.

3. Modelarea structurilor unor compusi de interes si simulări energetice.

4. Deducerea unor informatii structurale utilizând mecanica si dinamica moleculara.

5. Utilizarea tehnicii "Molecular docking" in selectarea acelor compuși cu activitate inhibitorie pentru unii receptori biologici.

01/08/2008 – 28.02.2011   Cercetator stiintific gradul III

Institutul de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu", Bucuresti (România)

1. Aplicarea tehnicilor QSAR (Quantitative Structure – Activity Relationships) si QSPR (Quantitative Structure – Property Relationships) pentru investigarea toxicităţii unor compusi aromatici policloruraţi, a activităţii biologice a unor diarilguanidine sau a caracteristicilor cromatografice în cazul unor steroizi.

2. Aplicarea tehnicii QSPR pentru a investiga comportarea gaz-cromatografică (GC) a unor compuşi chimici astfel încât să se poată prezice viitoare aplicaţii în corelaţia solut-fază staţionară, de mare interes pentru fizica moleculară.

3. Cercetări teoretice QSPR pentru a investiga implicaţiile codului molecular(care se referă la distanţele de diferite ordine dintre atomii din moleculă), implementat în cinci categorii de indici topologici noi pentru a descrie corelaţiile dintre structura şi proprietăţile fizico-chimice ale unorn-alcani.

 

4. Cercetări QSPRimplicând parametrul de hidrofobicitate moleculara (RM0) determinat experimental, cel “clasic” (logP) precum şi descriptori moleculari, astfel încât să se obţină informaţii teoretice şi practice în ceea ce priveşte influenţele arhitecturilor moleculare asupra proprietăţii hidrofob/hidrofile.

 

28.02.2011 – 15.07.2015  Lector Univ. la Universitatea Europei de Sud – Est Lumina, Departamentul Tehnologia Informatiei si  Comunicatii. Principalele discipline predate:  Fizica, Electrochimie, Teoria laserilor      

16.07.2015 – prezent Conferentiar  Univ. la Universitatea Europei de Sud – Est Lumina, Departamentul Tehnologia Informatiei si  Comunicatii. Principalele discipline predate:  Fizica, Chimie, Bioinformatica      

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

15/09/1993 – 15/06/1997   Diploma bacalaureat                                                                              Nivelul 4 CEC

Liceul teoretic Patarlagele, Buzau (România) Matematica

Fizica

01/10/1997 – 15/06/2001   Diploma licentă, Specializarea Chimie - Fizica                                      Nivelul 5 CEC

Facultatea de Chimie, Universitatea Bucuresti, Bucuresti (România) Chimie

Fizica

01/10/2001 – 15/06/2003   Studii aprofundate, Diploma master                                                       Nivelul 5 CEC

Facultatea de Chimie, Universitatea Bucuresti, Bucuresti (România)

Chimie organica

 

01/11/2003 – 01/06/2006   Diploma doctor (Academia Română, Institutul de chimie organică

"C. D. Neniţescu")


Nivelul 6 CEC

 

Institutul de chimie organică "C. D. Neniţescu" al Academiei Romane, Bucuresti (România) Chimie computationala

Titlul tezei de doctorat: "Studii QSPR si QSAR in descrierea si predictia proprietatilor moleculare"

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)   română

 

Alte limbi străine cunoscute                          ÎNȚELEGERE

Ascultare                     Citire                    Participare la conversaţie


VORBIRE                                    SCRIERE

Discurs oral

 

engleză                    B2                             B2                            B2                            B1                            B2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe organizaţionale/manageriale


 A se vedea sectiunea Publicatii

 

Competenţe informatice    O buna stapanire a instrumentelor "Microsoft Office", HTML si majoritatea programelor de chimie computationala, fizica.

Research

Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare:

A. Beteringhe (participant temă), Noi combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale cu liganzi oxicami, substanţe active pentru dezvoltarea unor medicamente originale destinate terapiei afecţiunilor inflamatorii, Contract PNCDI II, nr. 62067 / 01.10.2008, 2008-2011.

A. Beteringhe (participant temă), Evaluarea activităţii antitumorale şi antivirale a unor noi compuşi coordinativi ai ionilor metalici 3d cu liganzi din clasa acizilor biliari, bazelor Schiff şi bazelor Mannich, Contract PNCDI II, Capacităţi Modul III, nr. 43 / 16.06.2008, bilateral  România-Bulgaria, 2008-2009.

A. Beteringhe (director proiect), Proprietăţile fizico-chimice şi biologice ale unor compuşi aromatici, heteroaromatici şi complecşi ai acizilor biliari prezise prin studii QSAR şi QSPR, Contract GAR 51/2007 şi 48/2008, 2007-2008.

A. Beteringhe (participant temă), Nanocompozite multifuncţionale pe bază de arhitecturi supramoleculare cu proprietăţi optoelectronice, fotochimice, electrochimice şi biologice -precursori pentru materiale avansate, MAVOPTEL, Contract CEEX 48/2006, 2006-2008.

A. Beteringhe (participant temă), Materiale (para) magnetice multifuncţionale : de la molecule cu proprietăţi prestabilite la arhitecturi supramoleculare de dimeniuni nanometrice, Contract CNCSIS 5/2006, 2006-2008.

Directii de interes privind cercetarea:

- chimie informatică

- fizica particulelor elementare

- tehnici QSAR şi QSPR pentru modelari chimice

- bioinformatică

- tipuri de aliniamente

- biologie computationala

- nanomateriale

Publications

BOOKS

  • Beteringhe Adrian, Grigore Lucian Ştefăniţă, Fizică generală. Partea I – Mecanică, Editura Universitară, Bucharest, ISBN 978-606-591-082-9, în curs de apariție.
  • Grigore Lucian Ştefăniţă, Beteringhe Adrian, Mecanică şi teoria mecanismelor, Editura Universitară, Bucharest, 220 pagini, ISBN 978-606-591-086-7, în curs de apariție.
  • Beteringhe Adrian, Stoica Iuliana Mariana, Axon Carmen, Leu Mariana, Zig – zag prin matematică,  Editura Universitară, Bucharest, 2009,179 pagini, ISBN 978-973-749-699-7.
  • Făgădar – Cosma Eugenia, Beteringhe Adrian, Porfirinele. Noţiuni de Terapie Fotodinamică şi Chimie Computaţională, Editura Timişoara, 2008, 127 pagini, ISBN 978-973-687-760-5.

 

Lucrari publicate in reviste cotate ISI sau in baze de date internationale

(din cele 29 de lucrari: 24 lucrari sunt cotate cu factor de impact cuprins intre 0.171 - 2.968 si 5 lucrari publicate BDI)

1. A. Beteringhe, I. Baciu, M. T. Caproiu, T. Constantinescu, A. T. Balaban, O-Methyloximes of Testosterone and of 17α-Methyltestosterone: TLC and QSPR Study of RF Values, J. Planar Chromatog., 16(4), 2003, 268-270.

2. A. Beteringhe, A. T. Balaban, QSAR for toxicities of polychlorodibenzofurans, polychlorodibenzo-1,4-dioxins, and polychlorobiphenyls, Arkivoc, Part i, 2004, 163-182.

3. M. Bem, M. Vasilescu, M. T. Caproiu, C. Draghici, A. Beteringhe, T. Constantinescu, M. D. Banciu, A. T. Balaban, Structural factors influencing the reaction rates of 4-aryloxy-7-nitrobenzofurazans with amino acids, Central Eur. J. Chem., 2(4), 2004, 672-685.

4. A. T. Balaban, S. C. Basak, A. Beteringhe, D. Mills, C. T. Supuran, QSAR study using topological indices for inhibition of carbonic anhydrase II by sulfanilamides and Schiff bases, Mol. Div., 8(4), 2004, 401-412.

5. A. Beteringhe, P. Filip, L. Tarko, QSAR study for diarylguanidines, noncompetitive NMDA receptor antagonists. A new topological index A(Ad) derived from local invariants of the chemical graphs of diarylguanidines, Arkivoc, Part x, 2005, 45-62.- Commemorative Issue in Honor of Prof. Alexandru T. Balaban on the occasion of his 75th anniversary.

6. A. Beteringhe, QSPR study on pK alpha values of N-methoxy-polynitroaniline derivatives, Central Eur. J. Chem., 3(4), 2005, 585-591.

7. L. Tarko, A. Beteringhe, QSAR studies related to toxicity of aromatic compounds on tetrahymena pyriformis, QSAR&Comb. Sci., 25(10), 2006, 944-951.

8. A. Beteringhe, A. C. Radutiu, M. Bem, T. Constantinescu, A. T. Balaban, QSPR Study for the Hydrophobicity of 4-Aryloxy-7-nitrobenzofurazan and 2-Aryloxy-(a-acetyl)-phenoxathiin Derivatives, Internet Electron. J. Mol. Des., 5, 2006, 237–246.

9. A. Beteringhe, A. C. Radutiu, T. Constantinescu, L. Patron, A. T. Balaban, Quantitative structure-property relationship (QSPR) study of the hydrophobicity of phenols and 2-(aryloxy-a-acetyl)-phenoxathiin derivatives, Rev. Chimie (Bucharest), 59(11), 2008, 1175-1179.

10 A. T. Balaban, A. Beteringhe, T. Constantinescu, P. A. Filip, O. Ivanciuc, Four New Topological Indices Based on the Molecular Path Code, J. Chem. Inf. Model., 47, 2007,  716-731.

11. M. Bem, F. Badea, C. Draghici, M. T. Caproiu, M. Vasilescu, M. Voicescu, A. Beteringhe, A. Caragheorgheopol, M. Maganu, T. Constantinescu, A. T. Balaban, Synthesis and fluorescent properties of new derivatives of 4-amino-7-nitrobenzofurazan, Arkivoc, Part xiii, 2007, 87-104.

12. A. Beteringhe, A. C. Radutiu, D. C. Culita, A. Mischie, F. Spafiu, Quantitative Structure-Retention Relationship (QSRR) study for predicting gas chromatographic retention times for some stationary phases, QSAR&Comb. Sci., 27, 2008, 996-1005.

13. D. Vukicevik, A. Beteringhe, T. Constantinescu, M. Pompe, A. T. Balaban, Statistical investigation of new topological indices based on the molecular path code, Chem. Phys. Lett, 464, 2008, 155-159.

14. M. Voicescu, G. Ionita, A. Beteringhe, M. Vasilescu, A. Meghea, The antioxidative activity of riboflavin in the presence of antipyrin. Spectroscopic studies., J. Fluoresc., 18, 2008, 953-959.

15. M. Bem, F. Badea, C. Draghici, M. T. Caproiu, M. Vasilescu, M. Voicescu, G. Pencu, A. Beteringhe, M. Maganu, I. C. Covaci, T. Constantinescu, A. T. Balaban, 4-(D-Glucosamino)-7-nitrobenzoxadiazole: synthesis, anomers, spectra, TLC behavior, and applications, Arkivoc, ii, 2008, 218-234.

16. R. D. Baratoiu, L. Mutihac, M. T. Caproiu, C. Draghici, F. Dumitrascu, R. Socoteanu, A. Beteringhe, M. Maganu, I. C. Covaci, M. Bem, T. Constantinescu, A. T. Balaban, 3,5-Dinitro-N-(4’-benzo-15-crown-5)-benzamide Derivatives. Synthesis and Properties, Arkivoc, xi, 2008, 307-321.

17. R. D. Baratoiu, R. Socoteanu, R. C. Mutihac, A. E. Barbu, A. Beteringhe, H. J. Bushmann, E. Cleve, L. Mutihac, T. Constantinescu, A. T. Balaban, Chromo-ionophoric properties of para-(5-phthalhydrazide-azo)-phenylene-N-aza-15-crown-5 in the presence of lithium and sodium ions, Rev. Chimie (Bucharest), 59(10), 2008, 1073-1076.

18. F. Spafiu, A. Mischie, P. Ionita, A. Beteringhe, T. Constantinescu, A. T. Balaban, New alternatives for estimating the octanol/water partition coefficient and water solubility for volatile organic compounds using GLC data (Kovàts retention indices), Arkivoc, x, 2009, 174-194.

19. A. C. Radutiu, I. Baciu, M. T. Caproiu, C. Draghici, A. Beteringhe, M. Maganu, R. Socoteanu, T. Constantinescu, A. T. Balaban, Two isomeric bis-dinitrocarboxyphenyl-kryptofix-22 derivatives: synthesis and characteristics, Rev. Roum. Chim., 54(11-12), 2009, 889-894, dedicated to the memory of Professor Ecaterina Cioranescu-Nenitzescu (1909-2000).

20. R. D. Baratoiu, L. Mutihac, M. Vasilescu, M. Voicescu, A. Latus, G. Ionita, A. Beteringhe, T. Constantinescu, A. T. Balaban, Chemiluminescence of 5-(azo-para-phenylene-N-aza-15-crown-5)-phthalhydrazide, Arkivoc, xiii, 2009, 300-310.

21. A.C. Radutiu, I. Baciu, M. T. Caproiu, C. Draghici, A. Beteringhe, G. Ionita, P. Ionita, T. Spataru, N. Spataru, R. D. Baratoiu, T. Constantinescu, A. T. Balaban, Wurster aza-crown ethers with N-para-phenylene-phenothiazine or–phenoxazine groups, Arkivoc, xiii, 2009, 342-362.

22. M. Tudose, F. D. Badea, M. T. Caproiu, A. Beteringhe, M. Maganu, P. Ionita, T. Constantinescu, A. T. Balaban, New N-aryloxy-phthalimide derivatives. Synthesis, physico-chemical properties and QSPR studies, Cent. Eur. J. Chem., 8(4), 2010, 789-796.

23. A. Beteringhe, A. C. Radutiu, M. Bem, R. D. Baratoiu, E. N. Hristea, T. Constantinescu, Partial least squares (PLS) analysis for hydrophile – lipophile balance (HLB) of some nonionic surfactants. QSPR study, Rev. Roum. Chim., 56(4), 2011, 347-350, dedicated to Professor A. T. Balaban on the occasion of his 80th anniversary.

24. E. N. Hristea, M. Bem, T. S. Balaban, A. Eichhöfer, M. T. Caproiu, C. Draghici, G. Ionita, T. Spataru, C. Enache, M. Maganu, A. Beteringhe, M. Hillebrand, T. Constantinescu, A. T. Balaban, Novel 1,1-diphenylhydrazine derivatives of benzofuran and their dimerization, Arkivoc, Part xi, 2011, 213-236.

25. M. Voicescu, A. Beteringhe, M. Vasilescu, A. Meghea, Spectroscopic study on the antioxidant activity of Riboflavin in the presence of Bilirubin, Rev. Roum. Chim., 57(11), 2012, 921-928.

26. F. Spafiu, A. Mischie, A. Beteringhe, T. Constantinescu, A. T. Balaban, Study of Intermolecular Interactions Involved in Capillary GLC with Liquid Crystal Compounds as Stationary Phases, The Open Chem. Phys. J., 4, 2012, 18-23.

27. A. Beteringhe, M. Zaharescu, V. Badescu, Modeling Parameters of Interest in Sol-Gel Process, Int. J. Chem. Model., 5(2-3), 2013, 183-189.

28. A. Beteringhe, C. Racuciu, C. Balan, E. Stoica, L. Patron, Molecular Docking Studies Involving Transitional Metal Complexes (Zn (II), Co(II), Cu(II), Fe(II), Ni(II)) with Cholic Acid (AC) as Ligand against Aurora A Kinase, Adv. Mat. Res., 787, 2013, 236-240.

29. O. Oprea, M. Bem, M. T. Caproiu, C. Draghici, R. D. Baratoiu-Carpen, A. C. Radutiu, A. Beteringhe, C. Enache, G. Ionita, T. Constantinescu, A. T. Balaban, Synthesis and properties of new 2-benzothiazole and 2-benzoxazole-nitroaryl-sulfides, Rev. Roum. Chem., 58, 2013, 327-334.

30. A. Beteringhe, A. Soloi, C. Balan, D. Iosif, M. Costea, E. Fagadar-Cosma, HYDROBET–a novel method for calculation of hydrophobic/hydrophilic balance of New Asymmetric Porphyrins as Potential Photosensitizers in Photodynamic Therapy. The usefulness of the new APORBET index in the QSPR studies, Proceedings Advances in Environment, Computational Chemistry and Bioscience, 2014, pp.308-313.

31. A. Beteringhe, A. C. Radutiu, A. Mischie, F. Spafiu, A new method to define the hydrophilic - lipophilic balance, J. Optoel. Adv. Mat., 17, 2015, 846-855.

Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice:

S. L. Nita, L. Dumitru, A. Beteringhe, Machine Learning Techniques used in Big Data, International Conference Sea-Conf, 2nd Edition, Constanta, 2016.

M. I. Mihailescu, A. Beteringhe, V. Opris, Enhancing UML with Security, International Conference Sea-Conf, 2nd Edition, Constanta, 2016.

A. Beteringhe, I. Sima, Cryptographic chemistry, Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 7th Edition, Bucharest, BB-9-BB-12, 2015.
 
A. Beteringhe, F. C. Mitroi Symeonidis, Molecular docking technique for selection of some naproxen derivatives as inhibitors of cyclooxygenase 2 (COX-2), Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 7th Edition, Bucharest, BB-13-BB-16, 2015.
 
A. Beteringhe, M. Costea, Photovoltaic Devices Based on Fullerene Derivatives as Electron Donors. Solubility and other Characteristics for These Electron Donors, The 13th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems, Oradea, 2015.
 

A Beteringhe, A Soloi, L Grigore,Topological indices derived from local invariants of some normal and iso-alkanes, 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2011, Baku, Azerbaijan.

 

A. Beteringhe, A. C. Radutiu, R. Baratoiu, T. Constantinescu, A. T. Balaban, QSPR of Wurster derivatives, Romphyschem-14, Bucureşti, Romania, ISBN 978-973-0-08331-6, pp. 23, 2010.

A. Beteringhe, A. C. Radutiu, R. Baratoiu, T. Constantinescu, A. T. Balaban, QSPR studies involving the hzdrophilic – lipophilic balance of bis-dinitro-aryl-Kryptofix 22 derivatives, Romphyschem-14, Bucureşti, Romania, ISBN 978-973-0-08331-6, pp. 24, 2010.

E. N. Hristea, T. S. Balaban, A. Eichhöfer, A. Beteringhe, M. Bem, C. Enache, M. T. Caproiu, M. Hillebrand, T. Constantinescu, A. T. Balaban, 2,2-diphenzl-1-(7-(4-nitrobenzofurazan) hydrazine. Synthesis and properties, Romphyschem-14, Bucureşti, Romania, ISBN 978-973-0-08331-6, pp. 29, 2010.

A. D. Mateiciuc, A. Beteringhe, F files. A different book of physics, 7th International Conference Hands-on-Science: Bridging the Science and Society gap, University of Crete, Greece, ISBN 978-989-95095-6-6, pp. 186, 2010,

G. Craciunescu, A. D. Mateiciuc, A. Beteringhe, Bernoulli Law, 7th International Conference Hands-on-Science Bridging the Science and Society gap, University of Crete, Greece, ISBN 978-989-95095-6-6, pp. 186, 2010.

A. Beteringhe, M. Marin, Antraxul – arma bioterorismului. Informare şi combatere, Simpozionul naţional “Didactica fizicii şi chimiei”, Ediţia a X-a, Râmnicu Vâlcea, Romania, ISSN 2066-7418, pp. 5-6, 2010. 

A. D. Mateiciuc, A. Beteringhe, Dosarele F. Un altfel de manual de fizică, Simpozionul naţional “Didactica fizicii şi chimiei”, Ediţia a X-a, Râmnicu Vâlcea, Romania, ISSN 2066-7418, pp. 33-34, 2010.

A. Beteringhe, M. Marin, G. Savu, A. D. Mateiciuc, Câmpuri potenţiale plane. Noţiuni teoretice şi modelare experimentală, Simpozion “Experiment real, experiment virtual în lecţiile de ştiinţele naturii şi informatică”, Colegiul Naţional „Matei Basarab”, Bucureşti, ISBN 973-96108-3-8, pp. 3-7, 2010.

I. Ionita, A. D. Mateiciuc, A. Beteringhe, Plane Potential Fields. Theoretical Notions and Experimental Modelling, 7th International Conference Hands-on-Science: Science for All: Quest for Excellence, Ahmedabad, India, ISBN 978-989-95095-5-9, pp. 342, 2009.

A. Beteringhe, D. Beuran, Compuşi aromatici policloruraţi, poluanţi ai mediului înconjurător şi organismelor umane şi animale. Modelarea toxicităţii acestora., Valori ecologice în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei universale, Iaşi, Romania, ISBN 978-973-1809-57-1, pp. 17-20, 2009.

A. D. Mateiciuc, A. Beteringhe, Inquisitive mind şi istoria lui, Concursul Naţional de Fizică – Universul lui Einstein, Bistriţa, Romania, ISBN 978-973-8972-66-7, pp. 31, 2009.

A. Beteringhe, QSPR studies involving the hydrophilic-lipophilic balance of 2-aryloxy-(a-acetyl)phenoxathiin, 4-aryloxy-7-nitrobenzofurazan and 4-amino-7-nitrobenzofurazan derivatives, 23rd European Colloquium on heterocyclic chemistry, Antwerp, Belgia, pp. 84, 2008.

A. Beteringhe, M. Bem, R. Baratoiu, A. C. Radutiu, T. Constantinescu, A. T. Balaban, QSPR study involving hydrophilic-lipophilic balance of 4-amino-7-nitrobenzofurazan derivatives, Romphyschem-13, Bucureşti, Romania, pp. 21, 2008.

A. Beteringhe, G. Marinescu, D. C. Culita, I. Baciu, L. Patron, Molecular docking and QSAR studies using Co(II), Cu(II) and Zn(II) complexes with deoxycholic and ursocholic acids as ligands and biological receptors, Romphyschem-13, Bucureşti, Romania, pp. 20, 2008.

A. Beteringhe, D. C. Culita, M. Bem, G. Marinescu, E. N. Hristea, I. C. Covaci, A. C. Radutiu, L. Patron, T. Constantinescu, A. Radostina, A. T. Balaban, The influence of aromaticity and molecular hidrophobicity on toxicity of polychlorinated aromatic compounds, Frühjahrssymposium 10, Rostock, Germany, pp. 29, 2008.

A. Beteringhe, D. C. Culita, G. Marinescu, T. Constantinescu, L. Patron, Cytotoxic and cytostatic activity of Cu(II), Co(II), Zn(II) and La(III) complexes with cholic acid as ligand on LSR-SF-SR and LSCC-SF-Mc29 cells. QSAR studies, International Congress of Young Chemists „YoungChem 2007”, Jurata, Polonia, ISBN 978-83-61037-16-3, pp. 62, 2007.

A. Beteringhe, A. C. Radutiu, L. Patron, T. Constantinescu, A. T. Balaban, Factors which can describe the hydrophilic – lipophilic balance of 2-aryloxy-(a-acetyl)-, 2-(a-formylaryloxyacetyl)- and 2-(aroylbenzofuran)phenoxathiin Derivatives, International Symposium on Organic Chemistry, Sofia, Bulgaria, ISBN-13 978-954-323-243-7, pp. 44, 2006.

A. Beteringhe, A. C. Radutiu, M. Bem, T. Constantinescu, A. T. Balaban, QSPR study for hydrophobicity of 4-aryloxy-7-benzonitrofurazan and 2-aryloxy-(a-acetyl)-phenoxathiin derivatives, Romphyschem-12, Bucureşti, Romania, pp. 30, 2006.

A. Beteringhe, A. T. Balaban, P. Filip, The Valence bond matrix in Chemistry, TOPMOL Conference, Cluj, pp. 4, 2006.

A. Beteringhe, P. Filip, A. T. Balaban, A New topological index(quadratic index Q), TOPMOL Conference, Cluj, pp. 5, 2006.

 

Public Mail

If you want to contact this person, you may use this email-form:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message: