Lect. univ. dr. ing. Gheorghe ANDREI
2172
OFFLINE

Contact Info

Lect. univ. dr. ing. Gheorghe ANDREI
+4 0726.279.200
+4 021.240.30.68
E320
E317

Courses

Dispozitive electronice şi electronică analogică I, ingineri - Anul I  Tehnologia Informaţiei, sem. 2

Electronică de putere, ingineri - Anul  III Sisteme şi Tehnologii de Telecomunicaţiii, sem. 1

Microunde, ingineri - Anul  III Sisteme şi Tehnologii de Telecomunicaţiii, sem. 1

Comunicții de date - Anul  III Sisteme şi Tehnologii de Telecomunicaţiii, sem. 1

Televiziune, ingineri -  Anul  IV Sisteme şi Tehnologii de Telecomunicaţiii, sem. 1

COMUNICAȚII OPTICE,  Anul  IV Sisteme şi Tehnologii de Telecomunicaţiii, sem. 2

Biography

DOCTORAT:

1993 - 2000: Academia Tehnică Militară, Facultatea Radiolocaţie, Transmisiuni şi Echipamente pentru Automatizarea Conducerii Trupelor, diplomă de doctor inginer în domeniul “Inginerie electronică şi telecomunicaţii”, cu distincţia Cum Laude, seria A nr.0002344/05.12.2000.

 STUDII  UNIVERSITARE:

1975 - 1980: Academia Militară, Facultatea de Electronică şi Electrotehnică Militară, specialitatea Ingineri „Radioelectronică”, diplomă de inginer nr. 5039/18.08.1980, titlul acordat: locotenent inginer „Radioelectronică”.

1984 - 1989 Facultatea de Matematică, Universitatea Bucureşti, curs fără frecvenţă cu examen de diplomă în 1990, diplomă de licenţă seria I nr. 5644/14.10.1991, titlul acordat: matematician.

Premii obţinute:

 • premiul II (împreună cu colectiv) laSimpozionul cu participare internaţională “Metode, procedee şi mijloace moderne de luptă radioelectronică“, ATM, Bucureşti, 1992, cu lucrarea „Folosirea filtrelor acordabile cu YIG în aparatura destinată luptei radioelectronice.
 • menţiune la cea de-a XV Conferinţă naţională a Cercurilor ştiinţifice studenţeşti - secţia Învăţământ tehnic A, IPB, 1980, cu lucrarea „Oscilator de mică putere în banda X cu acord mecanic şi electronic”.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ŞI LOCURI DE MUNCĂ RELEVANTE

15.09.1980 – 26.06.1981: Şef de laborator la Catedra de Radiolocaţie şi Dirijare rachete, Facultatea de Electronică şi Electrotehnică Militară din Academia Militară.

26.06.1981 – 25.06.1986: Asistent universitar la catedra Radiolocaţie şi Dirijare rachete a Facultăţii de Electronică şi Electrotehnică Militară din Academia Militară.

25.06.1986 – 24.10.1990: Cercetător ştiinţific la colectivul de cercetare ştiinţifică din cadrul catedrei Radiolocaţie şi Dirijare rachete a Facultăţii de Electronică şi Electrotehnică Militară din Academia Militară. 

24.10.1990 – 01.08.1999: prin concurs funcţia de lector universitar (şef de lucrări) la Catedra Radiolocaţie şi Dirijare rachete, Facultatea de Electronică şi Informatică, ulterior Facultatea Radiolocaţie, Transmisiuni şi Echipamente pentru Automatizarea Conducerii Trupelor din Academia Tehnică Militară.

01.08.1999 – 01.04.2001: ofiţer 1 la Secţia Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică, detaşat la Catedra Radiolocaţie şi Dirijare Rachete, Facultatea Radiolocaţie, Transmisiuni şi Echipamente pentru Automatizarea Conducerii Trupelor, ulterior Facultatea de Electronică şi Informatică din Academia Tehnică Militară.

01.04.2001 – 30.07.2001: prin concurs funcţia de conferenţiar universitar, specialitatea Emiţătoare pentru radiodirijare şi telecomandă, la Catedra Radiolocaţie şi Dirijare rachete a Facultăţii de Electronică şi Informatică din Academia Tehnică Militară. Titlul de conferenţiar universitar a fost acordat în baza Ordinului ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3558 din 29.03.2001.

30.07.2001 – 01.12.2001: şef birou Management activităţi de învăţământ şi cercetare ştiinţifică la Secţia Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică din Academia Tehnică Militară.

01.12.2001 – 15.11.2002 conferenţiar universitar la Catedra Radiolocaţie şi Dirijare Rachete a Facultăţii Radiolocaţie, Transmisiuni şi Echipamente pentru Automatizarea Conducerii Trupelor din Academia Tehnică Militară.

15.11.2002-01.02.2006 ofiţer telecomunicaţii speciale la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

01.02.2006 – 15.01.2007 şef birou la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

01.09.2007 – 31.08.2008 profesor inginer la Catedra Tehnică, Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „GH. AIRINEI”, Bucureşti.

01.10.2007–15.01.2008 Plata cu ora, şef lucrări, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra Telecomunicaţii, disciplina „Microunde” şi „Medii de trasmisiune”.

01.10.2007 – 31.10.2008 - consultant EPS România SRL.

01.09.2008 – 10.12.2009, prin concurs profesor inginer gr. I titular la Catedra Tehnică, Grupul Şcolar „Doamna Stanca”, actual Colegiul Tehnic „CAROL I”, Bucureşti.

10.12.2009 – 30.09.2010 Plata cu ora profesor inginer gr. I Catedra Tehnică, Colegiul Tehnic „Doamna Stanca”, actual Colegiul Tehnic „CAROL I”.

01.10.2010 – 30.06.2011 Plata cu ora profesor inginer gr. I Catedra Tehnică, Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „GH. AIRINEI” şi Colegiul Tehnic „DUMTRU MOŢOC”.

01.10.2011 – 15.01.2012 şef lucrări, 10 ore/săptămână, plata cu ora Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra Telecomunicaţii, disciplina „Instrumentaţie electronică de măsură”

Responsabilităţi

1986 şi 1997: secretar la concursul de admitere în Academia Tehnică Militară;

1996 şi 2002: secretar comisie examen de diplomă Academia Tehnică Militară;

1990-2002: membru în Comisii pentru Examenul de Diplomă din Academia Tehnică Militară, Facultatea Radiolocaţie, Transmisiuni şi Echipamente pentru Automatizarea Conducerii Trupelor, inclusiv în colectivul de redactare subiecte şi corectare lucrări scrise, specializarea Radioelectronică de Rachete şi Artilerie Antiaeriană;

Reviewer's Report pentru conferinţa internaţională TELSIKS 2001 (2 lucrări), TELSIKS 2003 (3 lucrări), Niş, Iugoslavia;

Preşedintele centrului de corectură examen bacalaureat, Grupul Şcolar „Constatin Brâncuşi”, iulie 2002.

Preşedintele secţiunii Dirijare Rachete la sesiunea ştiinţifică internaţională a cercurilor studenţeşti CERC 2002 din Academia Tehnică Militară;

Copreşedinte al secţiunii – Antennas, propagation and Radar Systems de la Conferinţa internaţională COMMUNICATION 2002, cu profesor Piet van Genderen, Universitatea Tehnologică din Delft, Olanda, Doctor Honoris Causa Academia Tehnică Militară;

Conducător proiecte de diplomă (un număr de peste 30 de proiecte în Academia Tehnică Militară) .

2003-2005 reprezentant al STS, membru în comisia examenului de diplomă din Academia Tehnică Militară, în cadrul Subcomisiei Transmisiuni;

 Membru în comisii ale examenelor de doctorat Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;

Plata cu ora Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 1996-2013, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra Telecomunicaţii (lucrări de laborator la disciplinele „Microunde”, „Medii de trasmisiune”, „Semnale și sisteme de măsură”, „Instrumentaţie electronică de măsură”) şi Facultatea de Transporturi, Catedra Telecomenzi şi Electronică în Transporturi, (prelegeri şi lucrări de laborator la disciplina „Microunde şi comunicaţii optice”).

Membru în juriu la secţiunea Științe Inginerești - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii a Sesiunii anuale a cercurilor studenţeşti din UESEL 2012;

24 şi 25 martie 2012: Membru în comisia pentru pretestarea din Universitatea Europei de Sud-Est Lumina, Matematică, Subcomisia nr.4, Probe specifice domeniului IT&C

Iulie 2012: secretar Subcomisia nr. 4 la concursul de admitere în Universitatea Europei de Sud-Est Lumina.

Septembrie 2012: Membru în colectivul de redactare subiecte şi corectare lucrări scrise la matematică, Subcomisia nr. 4, Probe specifice domeniului IT&C la concursul de admitere în Universitatea Europei de Sud-Est Lumina.

Îndrumător de studii la grupa SI 2211 în anul universitar 2012/2013, SI 2221 în anul universitar 2013/2014, SI 2231 în anul universitar 2014/2015. TSTC41 în anul universitar 2015/2016.

 Membru în Consiliul  Departamentului IT&C 2014-2016

26.02-10.03.2014: Membru în comisia  de concurs pentru ocuparea unui  post didactic de asistent poziția 31 din din statul de funcții al Departamentului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii 

Iulie-august 2014, 2015: Membru în colectivul de redactare subiecte matematică Subcomisia nr. 3, la concursul de admitere în Universitatea Europei de Sud-Est Lumina.

Membru în comisia pentru organizarea Sesiunii de Comunicări Știintifice a Studenților din Departamentul IT&C al Facultății Științe Inginerești din UESEL  şi membru în juriu 2013, 2014.

Research

Brevete de invenţie

1. Metodă şi aparat pentru testarea focoaselor radio de proximitate de tip Doppler pentru artileria terestră, brevet nr. 100946 din 21.03.1988 (coautor).

2. Focos radio de proximitate de tip Doppler pentru proiectile reactive, brevet RO 102962 din 26.12.1988 (coautor).

3. Aparat pentru testarea focoaselor radio de proximitate de tip Doppler, utilizate în artileria terestră, brevet RO 114998B1 din 30.09.1999.

Brevete de inovaţie

 1. Brevet de inovaţie nr. 178/04.05.1981 - „Oscilator de mică putere în banda X cu acord mecanic şi electronic” (coautor).
 2. Brevet de inovaţie nr. 164/06.05.1985 - „Diodă BARITT pentru sistemul de radiolocaţie apropiată” (coautor).
 3. Brevet de inovaţie nr. 166/06.05.1985 - „Modul de prelucrare a semnalului pentru sistem de radiolocaţie apropiată” (coautor).
 4. Brevet de inovaţie nr. 164/06.05.1986 - „Modul radar Doppler cu diodă BARITT” (coautor).
 5. Brevet de inovaţie nr. 153/05.03.1988 - „Proiectil cal. 122 mm, modernizat” (coautor).
 6. Brevet de inovaţie nr. 67/23.02.1990 - „Instalaţie de radiolocaţie apropiată de tip Doppler cu strobare în distanţă” (coautor).
 7. Brevet de inovaţie nr. 4/17.03.1995 - „Generator de microunde cu diodă BARITT” (coautor).
 8. Brevet de inovaţie nr. 14/24.05.1996 - „Focos radio pentru tunul AA 100 mm” (coautor).

Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare:

a) obţinute prin competiţie, pe bază de contract/grant în ţară / străinătate;

1. Focos radio de proximitate pentru bombe de aviaţie, contract RELANSIN nr. 1228/2001, între Academia Tehnică Militară şi AMCSIT-Politehnica București ca autoritate contractantă pe Programul RELANSIN, 2001-2002, (membru în echipa de proiect);

2.Focos fuzant electronic de timp pentru muniţie reactivă, cal. 122mm”, contract RELANSIN nr. 719/2000, contract RELANSIN nr. 719, între Academia Tehnică Militară şi AMCSIT-Politehnica București ca autoritate contractantă pe Programul RELANSIN, 2000-2002, (membru în echipa de proiect);

3. Focos de proximitate pentru muniţia de artilerie calibru 98...155 mm, contract RELANSIN nr. 713/2000, între Academia Tehnică Militară şi AMCSIT-Politehnica București ca autoritate contractantă pe Programul RELANSIN, 2000-2002, (membru în echipa de proiect).

b) proiecte finanţate pe bază de atribuire sau contract cu parteneri economici

1 “Întocmirea documentaţiei de execuţie serie pentru produsul FORAD-1”, contractul nr. 1119/1998 între Academia Tehnică Militară şi Uzina Mecanică Tohan – Braşov, 1998-1999, (membru în echipa de proiect);

2 “Elaborarea documentaţiei–serie zero - acordare de asistenţă tehnică în fabricaţie şi omologarea Produsului RAM II (serie zero)”, contractul S-620/1989 între Academia Militară şi Uzina Mecanică Tohan - Braşov, finalizat în 1994, (responsabil proiect pentru partea de  microunde);

3 “Stand complex pentru verificarea focoaselor radio de proximitate de tip Doppler cu emisie continuă ”, contract între Academia Tehnică Militară şi IPEE Curtea de Argeş , 1992-1993, (responsabil de proiect pentru partea de microunde);

4 “Studiu privind posibilităţile de programare ale unui focos fuzant electronic”, contract între Academia Tehnică Militară şi ICSITEM Bucureşti, 1991-1992, (membru în echipa de proiect);

5 “Focos radio de proximitate pentru lovitura reactivă cal.122mm- prototip”, contract între Academia Militară şi Uzina Mecanică Tohan - Braşov , Programul RAM, 1987-1986, (membru în echipa de proiect);

6 “Traductor Doppler microstrip/ TDM”, contract între Academia Militară şi IPRS Băneasa, Programul RAM, 1986, (membru în echipa de proiect);

7 “Diodă Baritt”, contract între Academia Militară şi IPRS Băneasa, Programul RAM, 1985, (membru în echipa de proiect);

8 “Focos radio de proximitate pentru lovitura reactivă cal.122mm- model experimental”, contract între Academia Militară şi Uzina Mecanică Tohan - Braşov , Programul RAM, 1984-1986, (membru în echipa de proiect);

9 Focos de proximitate pentru bomba de aviaţie FP1AV”; Contract de cercetare S-303/1992; Beneficiar: U. M. 02550B (membru în echipa de proiect).

 Prototipuri sau tehnologii (instalaţii) omologate în colectivele de realizare:

1 Focos radio de proximitate de tip Dopller pentru lovitura reactivă cal.122mm - FORAD, prototip, serie zero, serie;

2 Traductor Doppler microstrip – TDM, prototip, serie zero, serie;

3 Baterie termochimică pentru focoase radio de proximitate – BTRAM, prototip, serie zero, serie;

4 Stand, pentru simularea efectului Doppler, destinat verificării focoaselor radio de proximitate de tip Doppler, cu emisie continuă în banda X, prototip;

5 Focos fuzant electronic de timp pentru muniţie reactivă cal. 122 mm, prototip;

6 Focos radio de proximitate pentru muniţie trasă din ţevi ghintuite cal. 98-155mm, prototip;

 

Publications

I. CĂRȚI

1.  Andrei  Gheorghe - Radioemiţătoare de radiolocaţie şi radiodirijare (Amplificatoare RF de putere şi excitatoare), Editura Academiei Tehnice Militare (cod CNCSIS 158), 2004, 172 pagini, ISBN 973-8290-84-8.

2. Andrei  Gheorghe - Radioemiţătoare de radiolocaţie şi radiodirijare (Generatoare şi sintetizoare), Editura Academiei Tehnice Militare, 2000, 286 pagini, ISBN 973-9456-42-1.

b. Coautor

1.  Sima  Ion, Andrei Gheorghe  - Touchstone Manual de utilizare şi aplicaţii, Editura Academiei Tehnice Militare, 1998, 121  pagini.

II. ARTICOLE

1. Articole publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact mai mare ca 0 (eventual cu scor relativ de influență - acolo unde este cazul)

1. Andrei, GheorgheSima, IonAndrei, Cristian,  Experimental determining ideality coefficient for different kind of semiconductor diodes using NI ELVIS II+7th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI 2015), 25-27 June 2015, Bucharest, Romania Published by IEEE Print ISBN:978-1-4673-6646-5

2. I. Bădescu, C. Dumitrescu, Andrei Gheorghe, Discrete-time discrete- frequency environment for time-frequency signal analysis and real-time  applicationsProceedings of the 15th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation (ACMOS '13), June 1-3, 2013, Brașov, România Published by WSEAS Press, ISSN: 1790-5117 ISBN: 978-1-61804-189-0. (Cotată ISI, CNCSIS B+, factor de impact în 2013 = 0,084 ).

3. Articole publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN)

1. Silviu BĂLUŢĂ, Andrei GheorgheDetermining the Coordinates of a Hostile Gunfire by Using the Sound Ranging Method, The 14th International Conference of Scientific Paper, AFASES 2012, Braşov, 24-26 May 2012, ISSN, ISSN-L: 2247-3173

4. Articole publicate în volume/reviste neindexate în baze de date internaţionale (BDI)

1.  Andrei Gheorghe, Using NI ELVIS II+ Platform for Plot Static Characteristics of Semiconductor Electronic Devices, European Journal of Research in Applied Sciences, Volume 1, Number 1, July 2015  (pag. 12-20, ISSN 2457 – 4139 , ISSN-L 2457 - 4139). LUMINA PUBLISHING, Bucharest

2. Andrei Gheorghe, Iulian Bădescu „Implementing, Compliance Diagnostic and Certification an Information Security Management System”, a XXXI-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Tehnologii moderne în secolul XXI, Bucureşti, România, 3-4 noiembrie 2005 (pag. 9.1-9.6, ISBN 973-640-074-3).

 3. Andrei Gheorghe, „Anularea adaptivă a interferenţelor punctuale şi a surselor de bruiaj”, Rev. Telecomunicaţii, Nr. 1, anul XXXI, 2004, (pag. 45-58, ISSN 1223-6527), acreditare CNCSIS.

4.Andrei Gheorghe, „Smart Antennas for Wireless Communications”, International Conference Communications 2004, Bucharest 3-4 June 2004 (pag. 320-323, ISBN 973-9456-85-5). 

5.Andrei Gheorghe, „Estimarea de maximă verosimilitate a direcţiei în fascicul tridimensional cu interferenţe în lobul principal”, Rev. ATM, Nr. 1, anul XIII, 2003, (pag. 79-90, ISSN 1453-259X).

6. Andrei Gheorghe, Nicuşor Bârsan, „Using Digital Beamforming for Spatial Multipexing”, International Conference Communications 2002, Bucharest 5-7 December 2002 (pag. 320-323, ISBN 973-8290-67-8).

7. Andrei Gheorghe, „Adaptive Interference Cancellation, for Digital Monopulse Radar Systems ”, Rev. Tartalomjegyzek, a Universităţii Boylaz Symle. XI, 2002 (pag .7-25, ISSN 1416-1443).

8. Andrei Gheorghe, „Partial Adaptive Interference Cancellation for Radar Systems”, The 33 International Scientific Symposium on the Defence Reshearch Agency, Bucharest, May 24-25, 2002.

9. Andrei Gheorghe, I. Vedinaş, „Adaptive Interference Cancellation”, Journal of Automatic Control, Volume XI (2) 2001, Belgrade, Iugoslavia, (pag. 43-52, YU ISSN 0354-124X).

10. Andrei Gheorghe, „Amplificatoare de putere cu structură corporativă pentru emiţătoare radar”, a XXIX-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Tehnologii moderne în secolul XXI, Academia Tehnică Militară Bucureşti, România, 15-16 noiembrie 2001 (pag. 126-131, ISBN 973-8290-27-9).

11. Andrei Gheorghe, Ilie Iordache, „Plasarea adaptivă a direcţiilor de recepţie nulă folosind un algoritm genetic”, a XXIX-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Tehnolgii moderne în secolul XXI, Academia Tehnică Militară Bucureşti, România, 15-16 noiembrie 2001 (pag. 106-110, ISBN 973-8290-27-9).

12. Andrei Gheorghe, I. Vedinaş, „Adaptive Interference Cancellation”, 5th International Conference on Telecommunications in modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS 2001, Nis, Iugoslavia, September 19-21, 2001, (vol. 1, pag. 73-76, IEEE Catalog Number: 01EX517, ISBN 0-7803-7228-X, 86-80135-43-7, Library of Congress Numbers: 2001094658).

13. L. Anton, Andrei Gheorghe, S. Pican, „Aspects of the Radar Image Reconstruction and Recognition”, IEEE International Conference on Telecommunications ITC 2001, Bucharest, June 4-7, 2001, (vol. 1, pag. 187-192, ISBN 973-99995-1-4).

14. Andrei Gheorghe, „Adaptive Interference Cancellation for Radar Systems”, IEEE International Conference on Telecommunications ITC 2001, Bucharest, June 4-7, 2001, (vol. 2, pag. 51-54, ISBN 973-99995-1-4).

15.Andrei Gheorghe, „Măsurarea potenţialului energetic al autodinelor în domeniul microundelor”, The 17th International Symposium on Naval and marine Education, Constanţa, Romania, May 24-26, 2001 (pag. 84-91, ISBN 973-85070-0-6).

16. Andrei Gheorghe, L. Anton, „Adaptive Interference Cancellation for Monopulse Radar Systems”, The 32nd International Scientific Symposium on the Defence Reshearch Agency, Bucharest, April 12-13, 2001, (vol. IV, pag. 319-236, ISBN 973-0-02313-1).

17. Andrei Gheorghe, „Estimarea direcţiei ţintei folosind anularea adaptivă a interferenţelor”, Rev. ATM, Nr. 2, anul X, 2000 (ISSN 1453-259X, pag. 166-169).

18. Andrei Gheorghe, Ştefan Demeter, „Using RBF Neural Network in Adaptive Digital Beamforming for Radar Systems”, International Conference Communications 2000, Bucharest, Romania, 7-9 December 2000, (pag. 166-169, ISBN 973-9456-85-5).

19. Andrei Gheorghe, „Digital Beamforming For Monopulse Radar Systems”, International Conference Communications 2000, Bucharest7-9 December 2000, (pag. 256-259, ISBN 973-9456-85-5).

20. Andrei Gheorghe, „Estimarea poziţiei unghiulare a ţintei cu radarul monoimpuls cu reţea de antene”, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Academiei Forţelor Aeriene „Henry Coandă”, ediţia a III-a, 16-17 noiembrie 2000, Braşov (pag. 167-176, ISSN 1453-0139).

21. Andrei Gheorghe, „Îmbunătăţirea performanţelor sistemelor radar prin preprocesare numerică spaţio-temporală adaptivă”, Rev. Tehnica Militară, nr. 2-3, 1999, (pag. 72-76).

22. Andrei Gheorghe, „Formarea adaptivă a caracteristicii de directivitate a unui sistem radar cu restricţii liniare”, a XXVIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Academia Tehnică Militară cu participare internaţională, 21-22 octombrie 1999, secţiunea 9, (pag. 97-104).

23. Andrei Gheorghe, „Formarea adaptivă a caracteristicii de directivitate a unui sistem radar cu restricţii pătratice”, a XXXI-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, ACTTM, 30 septembrie - 1 octombrie 1999 (vol. 3 pag. 216-218).

24. Andrei Gheorghe, S. Cărtuţă, „Adaptive Digital Beamforming for Radar Systems”, the XIV-th International Conference on Microwave Ferrites, ICMF-98, Eger, Hungary, October 11-15, 1998, (pag. 131-135, ISBN 963-420-568-2).

25. Andrei Gheorghe, „Formarea adaptivă numerică a caracteristicii de directivitate în radarul modern”, Simpozion cu participare internaţională, Academia de Înalte Studii Militare, 23-24 aprilie, 1998, secţiunea 7, (pag. 166-173).

26. Andrei Gheorghe, „Radarul adaptiv - soluţie modernă de contracarare a bruiajului activ”, Simpozion cu participare internaţională, Academia de Înalte Studii Militare, 23-24 aprilie 1998, secţiunea 7, (pag. 174-181).

27. Iulian Bădescu, Andrei Gheorghe, Performanţele detecţiei în prezenţa zgomotului. Eliminarea adaptivă a zgomotului”. Rev. ATM, anul VII, 1997 (pag. 46-52).

28. Andrei Gheorghe, „Sistem de recepţie radar adaptiv controlat în fază”, a XXIX-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, ICDA 10 decembrie 1997, secţiunea II, (pag. 36-42, ISBN 973-0-00608-3).

29. Andrei Gheorghe, C. Vădan, „Optimizarea reţelelor de antene sinfazice cu distribuţii neuniforme”, a XXVII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică Militară, 13-14 noiembrie 1997, secţiunea 8, (pag. 121-128).

30. Andrei Gheorghe, „Sistem de detecţie şi locaţie adaptiv cu reţea neuronală”, a XXVII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică militară, 13-14 noiembrie 1997, secţiunea 7, (pag. 113-117).

31. Ştefan Demeter, Andrei Gheorghe, „Sisteme de recepţie radar adaptive cu prelucrare digitală a semnalului”, a XXVII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică Militară, 13-14 noiembrie 1997, secţiunea 7, (pag. 23-30).

32. Andrei Gheorghe, „Digital Beamforming Antennas for Radar Systems”, International Conference in Artilery and Air Defence Military Academy, Shoumen, Bulgaria, 16-17 octombrie 1997 (pag. 96-103, ISBN 954-9681-03-3).

33. Andrei Gheorghe, „Folosirea algoritmului M.S.N. în radarele adaptive”, a XXVIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, ICDA 7 noiembrie 1996, secţiunea III, (pag. 36-42).

34. A. Ioachim, G. Nicoară, G. Banciu, R. Coca, Andrei Gheorghe, „Filtru acordabil YIG cu două etaje”, al X-lea Simpozion cu participare internaţională „Teoria şi tehnica microundelor, TTM’96”, Academia Tehnică Militară, 7-8 noiembrie, 1996, (pag. 28-33).

35. A. Ioachim, G. Nicoară, G. Banciu, R. Coca, Andrei Gheorghe, „Modelare şi măsurători asistate de calculator pentru structuri de rezonatori dielectrici, al X-lea Simpozion cu participare internaţională de „Teoria şi tehnica microundelor, TTM’96”, Academia Tehnică Militară, 7-8 noiembrie 1996, (pag. 34-39).

36. Andrei Gheorghe, „Using Very Fast Tuned Narrow Bandwidth YIG Filter for Radar System Applications”, the XIII-th International Conference on Microwave Ferrites, ICMF-96, 23-27 September 1996 Buşteni, (pag. 281- 286, ISBN 973-96331-1-0).

37. Andrei Gheorghe, „Sistem de recepţie radar adaptiv, pentru maximizarea raportului semnal/zgomot”, a XXVI-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică Militară, 16-17 noiembrie 1995 (pag. 182-187).

38. Andrei Gheorghe, „Sistem de recepţie radar adaptiv, pentru minimizarea erorii medii pătratice, a XXVI-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică Militară, 16-17 noiembrie 1995 (pag. 188-191).

39. G. Boloca, Andrei Gheorghe, M. Pintilei, Gh. Iubu, F.D. Iosif, A. Stoica, „Metodă de stabilire a distanţei de acţionare a focoaselor de proximitate de tip Doppler”,  Rev. Tehnica Militară, Nr. 3, 1993, (pag. 17).

40. Gh. Iubu, Andrei Gheorghe, „Consideraţii privind determinarea semnalului de acţionare a focoaselor radio de proximitate de tip Doppler pentru muniţia de artilerie”, al IV-lea Simpozion „Soluţii şi tehnologii noi în radiolocaţie”, ICSITA, 1987 (pag. 111-114).

41. Gh. Druţă,F.D. Iosif,Gh. Iubu, Andrei Gheorghe, „Elemente de proiectare, construcţie şi utilizare a sistemelor autodină”, a XX-a Sesiune de comunicări ştiinţifice AM, 29-30 noiembrie 1984 (pag. 47-62).

42. Gh. Druţă,F.D. Iosif,Gh. Iubu, Andrei Gheorghe, „Consideraţii referitoare la focoasele de proximitate pentru muniţia de artilerie”, Rev. Tehnica Militară, nr. 3, 1983 (pag. 35-41).

5.Articole susţinute la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale dar nepublicate

 1. Andrei Gheorghe, „Oscilator de mică putere în banda X cu acord mecanic şi electronic”, cea de-a XV Conferinţă naţională a Cercurilor ştiinţifice studenţeşti - secţia Învăţământ tehnic A, Institutul Politehnic Bucureşti, 1980 (menţiune).
 2. Petrescu,St., Andrei, Gh., Proiectarea oscilatoarelor cu diode semiconductoare pentru FFI folosind calculatorul electronic, a XVIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Academia Militară, 1980.
 3. Druţă,Gh., Iosif, F.D., Iubu,Gh., Andrei, Gh., Unele consideraţii referitoare la focoasele de proximitate pentru muniţia de artilerie, a XIX-a Sesiune de comunicări ştiinţifice AM, 1982.
 4. Druţă, Gh.,Iosif,F.D., Iubu, Gh., Andrei, Gh., Determinarea pragului de acţionare în cazul focoaselor radio Doppler pentru muniţia de artilerie, a XXI-a Sesiune de comunicări ştiinţifice AM, 1986.
 5. Druţă, Gh.,Iosif,F.D., Iubu, Gh., Andrei, Gh., Tehnologii moderne în construcţia focoaselor radio şi modalităţi de introducere a acestora în procesul de învăţământ, a XXI-a Sesiune de comunicări ştiinţifice AM, 1986.
 6. Andrei, Gh., Oscilatoare şi amplificatoare de FFI de mică putere cu diode BARITT cu aplicaţii în tehnica de radiolocaţie, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a CAAT, 1987.
 7. Ghindă, S., Muraru, A., Andrei, Gh., Heterodină cu sinteză de frecvenţă pentru un radiolocator în banda S, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a CAAT, 1987.
 8. Iubu, Gh., Iosif, F.D., Andrei, Gh., Stoica, A., Metode de uniformizare a înălţimii de spargere a loviturilor de artilerie dotate cu focoase de proximitate de tip Doppler cu emisie continuă, Simpozion “Realizări şi perspective în domeniul tehnicii militare” AM, 1987.
 9. Iubu, Gh., Iosif, F.D., Andrei, Gh., Stoica, A., Metodă pentru măsurarea sensibilităţii focoaselor radio de proximitate de tip Doppler, în gama centimetrică, Simpozion “Realizări şi perspective în domeniul tehnicii militare” AM, 1987.
 10. Boloca, G., Iosif,F.D., Iubu, Gh., Andrei, Gh., Stoica, A.,Metode de prelucrare a semnalelor în focoasele de proximitate privind creşterea stabilităţii la perturbaţii şi a preciziei de acţionare, a XXII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice AM, 24 noiembrie 1988.
 11. Boloca, G., Iosif,F.D., Andrei, Gh., Iubu, Gh., Stoica, A., Măsurarea coeficientului de zgomot al oscilatoarelor de FFI prin metoda autodinei, a XXII-a Sesiunea de comunicări ştiinţifice AM, 1988.
 12. Boloca, G., Iosif,F.D.,Iubu, Gh., Andrei, Gh., Stoica, A.Sistem integrat de radiolocaţie apropiată, Simpozionul naţional de radiolocaţie, Ediţia 1, Academia Română, Bucureşti, 26-27 mai 1989.
 13. Boloca, G., Iosif,F.D., Iubu, Gh., Andrei, Gh., Stoica, A., Instalaţie automatizată de verificare a focoaselor de proximitate de tip Doppler, a XXIV-a Sesiune de comunicări ştiinţifice AM, 29-30 noiembrie 1990.
 14. Gh. Andrei, A. Ioachim, G. Banciu, Folosirea filtrelor acordabile cu YIG în aparatura destinată luptei radioelectronice, Simpozionul cu participare internaţională “Metode, procedee şi mijloace tehnice moderne de luptă radioelectronică, ATM, Bucureşti, 1992, (premiul II).
 15. Boloca, G., Andrei, Gh., Pintilei, M., Iubu, Gh., Iosif, F.D.,Stoica, A., Estimarea influenţei proprietăţilor de reflexie ale terenului asupra înălţimii de acţionare a focoaselor de proximitate de tip Doppler, a XXV-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Academia Tehnică Militară, 1993.
 16. Boloca, G., Andrei, Gh., Pintilei, M., Iubu, Gh., Iosif, F.D.,Stoica, A., Dependenţa înălţimii de acţionare a focoaselor de proximitate de tip Doppler de parametrii autodinei, a XXV-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Academia Tehnică Militară, 1993.
 17. Boloca, G., Andrei, Gh., Pintilei, M., Iubu, Gh., Iosif, F.D.,Stoica, A., Posibilităţi de stabilire a înălţimii de acţionare a focoaselor Doppler care utilizează selecţia semnalului după viteza de creştere, a XXV-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Academia Tehnică Militară, 1993.
 18. Boloca, G., Andrei, Gh., Pintilei, M., Iubu, Gh., Iosif, F.D.,Stoica, A., Studiul comparativ al caracteristicilor sistemelor de radiolocaţie apropiată de tip Doppler, a XXV-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Academia Tehnică Militară, 1993.
 19. Boloca, G., Andrei, Gh., Pintilei, M., Iubu, Gh., Iosif, F.D.,Stoica, A., Consideraţii privind asigurarea stabilităţii în funcţionare a focoaselor radio de proximitate de tip Doppler cu selecţie după viteza de creştere a semnalului, a XXV-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Academia Tehnică Militară, 1993.
 20. Gh. Andrei, Emiţător radar multifuncţional cu reţea activă de antene pentru sisteme de conducere a focului şi armament de marină, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Tehnică de Marină, 30 mai 2000.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE SUSŢINUTE PUBLIC ÎN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

 1. Gh. Andrei, Consideraţii privind algoritmii de prelucrare în sistemele radar adaptive, Referat doctorat, ATM, Bucureşti, 1997.

2. Gh. Andrei, Particularităţile utilizării tehnicii de prelucrare adaptivă cu preprocesare, Referat doctorat, ATM, Bucureşti, 1997.

3. Gh. Andrei, Sisteme de recepţie adaptive controlate în fază folosite în dirijarea rachetelor Referat doctorat, ATM, Bucureşti, 1997.Public Mail

If you want to contact this person, you may use this email-form:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message: