Conf. univ. dr. mat. ing. Anton Soloi
2538
OFFLINE

Contact Info

Conf. univ. dr. mat. ing. Anton Soloi
0722531227
-
E324
09-17

Courses

Analiza matematica - anul I, sem. I

Analiza matematica - anul I, sem. II

Informatica aplicata - anul I, sem. I

Matematici speciale - anul I, sem. II

Metode numerice - anul II, sem. II

Teoria sistemelor - anul III, sem. I

Biography

Informaţii personale

   

Nume / Prenume

SOLOI Anton

 

Adresă

Str. Delfinului, nr.6, bloc 42, scara 4, etaj 5, apartament 226, Bucureşti, sector 2, cod poştal 022355

 

Telefoane

Fix:

 

Mobil:

+40 722531227

 

E-mail

anton.soloi@lumina.org

 
     

Naţionalitate

Română

 
     

Data naşterii

28.12.1958

 
     

Sex

Masculin

 
     
     

Experienţa profesională

   
     

Perioada

 01.02.2010 - prezent

 

Funcţia sau postul ocupat

Conferentiar universitar

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice cu studenţi în Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii, 

 

Numele şi adresa angajatorului

Fundaţia Lumina Instituţii de Învăţământ - Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA, Bucureşti, sector 2, şos. Colentina, , nr. 64B, cod poştal 021187, Telefon: +40 212.40.30.22,  Fax:  +40 21.240.30.33,  Website: www.lumina.org

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

 

Perioada

01.10.2001 - 31.12.2009

 

Funcţia sau postul ocupat

Conferențiar universitar titular

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice cu studenţi şi cursanţi în Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, Sef al comisie didactice de matematica, Membru in SSMR Bucureşti.

 

Numele şi adresa angajatorului

Academia Tehnică Militară, Bucureşti, sector 5, Bd. George Coşbuc, nr. 81-83, cod poştal 050141, Telefon: +40 213354660, +40 213354665, +40 213354668, +40 213354669; Fax:  +40 213355763

E-mail: relatii.publice@mta.ro, Website: www.mta.ro

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

 
     

Perioada

22.09.1990 - 01.10.2001

 

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar titular

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice cu studenţi şi cursanţi în  Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare; Membru in Societatea de Stiinte Matematice din România (SSMR).

 

Numele şi adresa angajatorului

Academia Tehnică Militară, Bucureşti, sector 5, Bd. George Coşbuc, nr. 81-83, cod poştal 050141, Telefon: +40 213354660, +40 213354665, +40 213354668, +40 213354669; Fax:  +40 213355763

E-mail: relatii.publice@mta.ro, Website: www.mta.ro

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

 
     

Perioada

01.06.1988 - 31.08.1990

 

Funcţia sau postul ocupat

Cercetator CP III in Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică al Armatei Bucureşti ICITA  - Bucuresti

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Membru in colectivul de cercetare 

 

Numele şi adresa angajatorului

Strada Aeroportului, nr. 16, Clinceni, Ilfov, Romania, 077025

E-mail:  acttm@acttm.ro, Website: http://www.acttm.ro

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare stiintifica

 

Perioada

15.09.1983 - 22.09.1988

 

Funcţia sau postul ocupat

Inginer - in Unitatea Militara UM 1876 - Timisoara

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizare şi execuţie activităţi de reparaţii pentru tehnica de aviatie din dotarea armatei, sef comisii de recepţie tehnică militară din Uzina de reparatii; activități de cercetare ştiinţifică.Planificare, organizare şi control activităţi de mentenata, testare, evaluare control a tehnicii de aviatie.

 

Numele şi adresa angajatorului

UM 01876 Giarmata - Timis

S-a desfiintat

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Mentenanta tehnica, exploatare tehnica de aviatie

 
     
     

Educaţie şi formare

   
     

Perioada

01.11.1990 - 15.06.1998

 

Calificarea / diploma obţinută

Doctorat în matematica, doctor în Matematica

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Analiza matematica, Analiza complexa, Distributii, Analiza functionalaEcuatii stochastice / specialist în domeniul Matematica - Filtrare stochastica (ecuatii diferentiale stochastice

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Vest, Timisoara -  Facultatea de Matematica

Titlul tezei de doctorat „Contributii in filtrarea stochastica" susţinută public în luna decembrie 1998 - Aula Magna a Universitatii de Vest Timisoara

 
     

Perioada

15.09.1983-15.09.1988

 

Calificarea / diploma obţinută

Matematician / diploma de licenta in matematica

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Analiza matematica, Analiza complexa, Distributii, Analiza functionalaAlgebra, Geometrie diferentiala/ specialist în domeniul Matematica 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Vest Timisoara - Facultatea de Matematica

 
     

Perioada

0103.1988 - 22.06.1988

 

Calificarea / diploma obţinută

Curs de Modelare si simulare / curs postuniversitar

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Programare liniara, Teoria jocurilor, Programare neliniara, Cercetari operationale, Statistica / specialist in modelare - simulare

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucuresti - Facultatea de Matematica

 
     

Perioada

01.09.1978 - 31.08.1983

 

Calificarea / diploma obţinută

Inginer /diplomă de licenta inginere in specializarea Aviatie

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Generale (Analiză matematică, Algebră, Matematici Speciale, Calculul probabilităţilor şi Cercetare Operaţională, Fizică, Mecanică), în profil (Aerodinamica, Rezistenta materialelor, Organe de masini), de specialitate (Motoare de aviatie , Automatica, Mecanica zborului, Constructia avionului) / concepţie şi proiectare sisteme de avionica, , execuţia şi managementul activităţilor de mentenanţă la sistemele de avionica din dotarea armatei române /  Specialist în aviatie militara

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia Tehnica Militara - Bucuresti

 
     
     

Aptitudini şi competenţe personale

   
     

Limba maternă

Română

 
     

Limbi străine cunoscute

Rusă, Franceză, Engleză

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Limba engleză

 

C1

utilizator independent

C1

utilizator independent

B1

Utilizator independent

B1

utilizator independent

B1

utilizator independent

 

Limba franceză

 

B1

utilizator independent

B2

utilizator independent

A2

utilizator elementar

A2

utilizator elementar

A2

utilizator elementar

 

Limba rusă

 

B1

utilizator independent

B2

utilizator independent

B1

utilizator independent

B1

utilizator independent

B2

utilizator independent

 
 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 
     

Competenţe şi abilităţi sociale

Capacitate de comunicare în activităţi didactice, manifestări ştiinţifice şi lucrări publicate.

Spirit de echipă, de selecţie 

 
     

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Abilităţi de îndrumare şi consiliere a colectivelor de studenţi în activităţi profesionale şi extraprofesionale.

Conducător de proiecte de curs 

Experienţă în elaborarea planurilor de învăţământ, colecţiilor de programe analitice, repartiţiilor de sarcină didactică şi de cercetare ştiinţifică, documentelor de evaluare academică a domeniilor şi specializărilor universitare ş.a.

Experienţă în conducerea proiectelor de cercetare ştiinţifică universitară, repartizate prin planul sectorial sau câştigate prin competiţie naţională.

 
     

Competenţe şi aptitudini tehnice

Concepţie şi proiectare subansambluri, echipamente şi sisteme de aviatie

Concepţie şi proiectare sisteme de automatizari

Mentenanţă sisteme de aviatie.

 
     

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Cunoştinţe de bază despre Windows; Utilizare eficientă a produselor Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint) şi Internet Explorer; Cunoştinţe privind utilizarea produsului software Cosmosm,Matlab şi a programelor de grafică (Paint, Origin); Programare în Fortran, Basic, Pascal şi Turbo Pascal.

 
     

Permis de conducere

Categoria B

 
     

Informaţii suplimentare

- Căsătorit din 1983 soţia: economist, 55 ani; trei copii – Mihai - specialist in informatica, Iulia-Iona - manager activitati economice,Elena - arhitect design interior

- Gradul militar: Comandor (în rezervă de la 22.12.2009)

- Detaliere activităţi semnificative desfăşurate în învăţământul superior:

a) Patrimoniu realizat:              

A1.1) cărţi şi manuale universitare – 9: 8 cărţi,  2 culegeri de exerciții și probleme

A1.2) articole publicate – 14 3 ISI, 5 BDI, 2 B+; 2 C; 2 în reviste de specialitate

A1.3) comunicări ştiinţifice susţinute şi publicate – 51: 3 ISI/BDI; 6 ISBN/ISSN; 5 manifestări internaționale; 21 manifestări naționale

A1.4) comunicări ştiinţifice susţinute şi nepublicate: cel puţin 10 comunicări ştiinţifice

 

Informaţii suplimentare

b) Discipline de pregătire universitară şi postuniversitară susţinute în ţară: cel puţin 8

c) Experienţa acumulată în programe de cercetare ştiinţifică :

A3.1) experienţă de conducere proiecte: 2 proiecte

A3.2) experienţă în echipele de lucru la proiecte finanţate în ţară: cel puţin 8 proiecte

d) Invenţii şi inovaţii - 0 inovaţii certificate

e) Experienţă în activitatea de expertiză/evaluare:

A5.1) membru în comisii de omologare (testare - evaluare)

A5.2) membru în colective de evaluare proiecte

Research

Conf.univ.dr.mat.ing. Anton SOLOI

CONTRACTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE

 a. Contracte de cercetare obţinute pe bază de contract - la nivel international:

Pn1. Realizarea interfeței de intrare/ieșire pentru modelul NRMM2 (NATO Reference Mobility Model) pentru evaluarea mobilităţii autovehiculelor, Bucuresti, 2008, Proiect finanțat de NATO valoare 18.000,00 €, Obținut prin competiție, Responsabil colectiv simulare numerică

b. Contracte de cercetare obţinute pe bază de contract - la nivel national:

Pn2. Robot pentru combaterea acțiunilor teroriste – ROBTER Analiza stabilității și dinamicii robotului, 2006, Contract CEEX 20/2008, valoare 45.00,00 € din total 475.000,00 €, Obținut prin competiție, Responsabil Modelare-Simulare-Analiză numerică

Pn3. Studiul propagării fisurilor în plăcile metalice. Modelarea matematică a propagării fisurii și rezolvarea numerică a PDE. 2008, Contract M.Ap.N PSCD 2433/2008, Director

Pn4. Implementarea NRMM2 în cadrul sistemului de gestionare a resurselor logistice și mentenanței în cadrul trupelor, Indicator pentru nivelul minim de lichid de răcire pentru agregatul energetic TR-85 M1. Modelare matematică. 2007, Contract M.Ap.N PSCD 35/2007, Responsabil Modelare-Simulare-Analiză numerică

Pn5. Mărirea capacităţii de răcire la autocamioanele şi autospecialele pe şasiu DAC 665T. Modelare matematică, 2007, Contract M.Ap.N PSCD 295/2007, Responsabil Modelare-Simulare-Analiză numerică

Pn6. Dispozitiv control vibraţii la motorul TURMO IVC. Modelare matematică, 2006, Contract M.Ap.N. PSCD-66,67/2006, Coautor

Pn7. Testare şi evaluare software NRMM (NATO Reference Mobility Model). 2006, Contract, M.Ap.N PSCD 346-347/2006, valoare 24.000,00 €, Responsabil Modelare-Simulare-Analiză numerică

Pn8. Promovarea unor combustibili lichizi amelioraţi, rezultaţi prin tehnologii de tratare cu gaze bogate în hidrogen a combustibililor clasici petrolieri. Prelucrarea statistică a datelor experimentale, 2005, Contract REALANSIN 42/ 2005. (membru în echipa de proiect);

Pn9. Aparat portabil pentru determinarea consumului de carburant (benzină, motorină) la autovehicule, fără demontarea unor componente din instalaţia de alimentare, dotat cu echipament electronic pentru prelucrarea rapidă a datelor obţinute în procesul de testare. Prelucrarea statistică a datelor experimentale, 2006, Contract M.Ap.N PSCD - 111/2006. Responsabil cu modelarea statistica

Pn10. Testarea, evaluarea autotrenului la DAC 665T şi la obuzierul 152. Metode matematice de identificare și estimare a parametrilor  unui sistem, Contract M.Ap.N PSCD - 3422/2006, CoautorStudiu asupra capacităţii de răcire la autocamioanele şi autospecialele pe şasiu DAC 665T. Modelare matematică. 2006, Contract M.Ap.N PSCD 267-268/2006. Responsabil cu modelarea 

Pn11. Manual de autoinstruire în matematică pentru învățământul superior, 2005, Contract M.Ap.N PSCD, 1432/ 2005. (membru în echipa de proiect);

Pn12. PRIN PRACTICĂ AI VIITOR - ID: 141251. POSDRU care este depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 161. (membru în echipa de proiect);

Pn13. SMART ENERGY RIVER - 04.04.2014 - Plan Intern de cercetare CEXLUM-UESEL - Instalație producere energie verde prin utilizarea energiei hidrodinamice a apelor curgătoare. (membru în echipa de proiect);

Pn14. SMARTER - 18.03.2014- Servicii de testare-evaluare și proiectare în cadrul proiectului SMARTER. Servicii de tesare-evaluare model funcțional. Servicii de proiectare instalații termodinamice. Servicii de proiectare instalații electrice și de automatizări. Tesare-evaluare model funcțional. Proiectare instalații termodinamice. Proiectare instalații electrice și de automatizări. (membru în echipa de proiect);

Pn15. SMARTER - S01B38/130794/01.C/S by 04.11.2013 - Thermodynamic analysis facilities and transportation means heat systems, manager project, beneficiary S.C. UTI. The aim was to develop an analytical and numerical model (virtual simulation) for cooling a server in a hermetic bag. Protected bag including electromagnetic radiation. Continuing research topic will be the actual realization of the bag. (membru în echipa de proiect);

Pn16. ROBSIPP - 04.06.2013 - Plan Intern de cercetare CEXLUM-UESEL - Robot stins incendii pentru păduri și combinate petrochimice. (membru în echipa de proiect);

Pn17. VEMEV -[2012-1-TR1-LEO05-35189], Program: LEONARDO DA VINCI - Lifelong Learning Program, Transfer of Innovation, Multilateral Projects, responsible project. Coordinating Sakarya University, Turkey aims labor market inclusion of new trades namely electrical-auto worker, for electric and hybrid vehicles and fuel cell. (membru în echipa de proiect);

Pn 18. Programul Operațional Sectorial pentru dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară nr.2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”. Domeniul major de intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”. POSDRU/161/2.1/G/141251. Titlul Proiectului “Prin pactică ai viitor”. Responsabil grup țintă P3 – expert pe termen lung.

Publications

Conf.univ.dr.mat. ing. Anton SOLOI

 

TEZA DE DOCTORAT

Contribuţii  in filtrarea stochastica“, Universitatea de Vest Timisoara, 1998

 

CĂRŢI PUBLICATE

 

1. Soloi Anton, Capitole de calcul științific, Editura Fair Parteners,București, 2015, 180 pagini, ISBN 978-606-718-008-4.

 

2. Soloi Anton, Calcul diferenţial şi integral, Editura Academiei Tehnice MilitareBucureşti, 2009, 474 pagini, ISNB 978-973-640-175-6.

3. Soloi Anton, Analiză matematică – breviar teoretic și aplicaţii, Editura Didactică şi PedagogicăBucureşti, 2006, 450 pagini, ISBN 973-30-1940-2.

4. Soloi AntonSprinţu Iuliana, Analiză matriceală, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2005, 362-pagini, ISBN 973-640-099-9. 

5. Soloi Anton, Popescu Emil, Lupaş Anca, Calcul integral - culegere de probleme, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2004, 454-pagini, ISBN 973-640-039-5.

6. Soloi AntonLupaş Anca, Prelucrarea matematică a datelor experimentale, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2003, 240-pagini, ISBN 973-640-016-6.

7. Soloi Anton, Funcții spline - Interpolare și aproximare, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2000, 237-pagini, ISBN 973-9456-45-6.

8. Maria Bătineţu-Giurgiu, Corneliu Udrea(coordonatori), Soloi Anton, Matematică – culegere de probleme tip grilă, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti 2000, 254 pagini, ISBN 973-9456-20-0

9. Eufrosina Otlăcan(coordonator), Soloi Anton, ş.a., Concursurile de admitere 1990-1998– probleme de matematică şi fizică, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti 1999, 124 pagini, fara ISBN

10Soloi Anton, Popescu Emil, Analiză matematică – integrale multiple, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 1996, 240 pagini, fara ISBN

 

 

ARTICOLE 

 

A.  Articole publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact

 1. Lucian Ștefăniță GRIGORE, Anton SOLOI, Valentin VÎNTURIȘ, Ticușor CIOBOTARU, Cristian NECULĂESCU: Numerical Simulations for Testing Purposes of a High-power Diesel Engine Injection System, The 3rd/2014 International Conference on Applied Mechanics and Materials,(ICAMM 2014) Shenzhen,  China, November 15-16, 2014, http://www.scientific.net;

2. Adrian Beteringhe, Anton Soloi, Constantin Balan, Doru Iosif, Marius Costea, Eugenia Fagadar-Cosma, ”HYDROBET – a novel method for calculation of hydrophobic/hydrophilic balance of New Asymmetric Porphyrins as Potential Photosensitizers in Photodynamic Therapy. The usefulness of the new APORBET index in the QSPR studies”Montreux, Switzerland, 3rd International Conference on Bioscience and Bioinformatics (ICBB '12), (ICAT '12), 2012, ISBN: 978-1-61804-147-0.

3. Lucian Ștefăniță GRIGORE, Anton SOLOI, Ovidiu TIRON, Ciprian Iulian RĂCUCIU: Fundamentals of Autonomous Robot Classes with a System of Stabilization of the Gripping Mechanism, Paper ID: 72, publisher of Lecture Notes in Electrical Engineering, ISSN: 1022-6680, which will be indexed by EI Compendex, ISI Proceedings (ISTP), and Scopus, 2012;

4. Adrian Beteringhe, Anton Soloi, Lucian Ștefăniță GRIGORE: Topological Indices Derived from Local Invariants of Some Normal and Iso-alkanes, EI Compendex and IEEE Xplore TM IEEE Catalog Number CFP1156H-ART, ISBN 978-1-61284-832-7, JOURNAL OF NETWORKS (JNW), www.academypublisher.com/jnw/, 2011;

5. Lucian Ștefăniță GRIGORE, Recep Ileri, Cristian Neculăescu, Anton Soloi,Ticușor Ciobotaru, Valentin Vînturiș: A Class of Autonomous Robots Prepared for Unfriendly Sunny Environment, Springer, ISSN: 1876-1100: CAR2011 Contents, Paper ID:456;  with the publisher of Lecture Notes in Electrical Engineering, 2011;

6. Lucian Ștefăniță GRIGORE, Filip Stanciu, Ragîp Gòkcel, Anton Soloi, Adrian Beteringhe: Transgression Border Between Education and Industry, IEEE Conference, 13 October 2011, Baku, State University and Institute of Information Technology Main SESSION 4.1: ICT in Education, Research and Science, Engineering Index (EI) and EI Compendex and IEEE Xplore TM IEEE Catalog Number CFP1156H-ART, ISBN 978-1-61284-832-7, JOURNAL OF NETWORKS (JNW), www.academypublisher.com/jnw/, 2011;

7 Anton SoloiLucian Ștefăniță GRIGORE, Adrian Beteringhe: Competition between two political parties, IEEE conference Publishing, IEEE Conference, 13 October 2011, Baku, State University and Institute of Information Technology Main SESSION 4.1: ICT in Education, Research and Science, Engineering Index (EI) and EI Compendex and IEEE Xplore TM IEEE Catalog Number CFP1156H-ART, ISBN 978-1-61284-832-7, JOURNAL OF NETWORKS (JNW), www.academypublisher.com/jnw/, 2011;

8. Anton SOLOIDiscrete B-spline in B-netsBulletins for Applied and Computer Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings(PAMM), F. Fazekas et al (ed.), Technical University of Budapest, PAMM-Centre, Balatonalmadi, Hungary, 2002, pag. 47-52, ISSN 0133-3526

9. Anton SOLOI, Cardinal B-splines in Some Weighted Sobolev Spaces. Bulletin of the Transylvania University of Brașov. Series B. New Series, , 3, pag. 234-242 (2001), ISSN 1223-964X

10. Anton SOLOI,The modified gain extended Kalman filter with cone-bounded nonlinearities, An. Univ. Timis., Ser. Mat.-Inform. vol VVVV. Fasc. 1, 1997, pag. 95-118/Zbl 1003.93047, Zentrallblatt MATH Database 1931-2007, ISSN 973-578-267-7

11Anton SOLOI, Une méthode d’obtenir la densité de répartition et la transformée Laplace de la statistique de processus bidimensionnel Gaussien que représente la réponse d’une construction a l’action séismique., An. Univ. Timis., Ser. Mat.-Inform., vol. XXXIV, Fasc. 2, 1996, pag. 161-171/ MathSciNet, Math. Reviews on the Web, Database 1931-2009, ISSN 1224-970X.

 

 

B. Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) recunoscute

1. Marius Aurel COSTEA, Anton SOLOI, Alexandru Costea, Un mod de determinare a timpului de acționare a electromagneților de curent continuu, Revista Electrotehnică Electronică Automatică, ISSN 1582-5175, vol. 62, nr. 2, 2014.(The EEA journal is included in the B+ category by the National Council of Scientific Research in Higher Education (CNCSIS))

2. Anton SOLOIA Ternary 4-point approximating subdivision schemeJournal of mathematics ans system science 2 (2012) pp.156-162, David publishing, New York, ISSN 2159-5291, USA (25 Database of EBSCO, Massachusetts USA, Index Copernicus, Poland, CiteFactor, USA, Google Scholar, J-GATE database, India, CSA Technology Research Database, Ulrich’s Periodicals Directory, Electronic Journals Library (EZB), Public Affairs Information Service, Norwegian Social Science Data Services (NSD), Database for Statistics on Higher Education (DBH), Norway, Universe Digital Library S/B, Proquest, Summon Serials Solutions, getCITED, Academic Keys, Chinese Electronic Periodicals Service, Airiti Inc, Taiwan, Online Computer Library Center, Inc., USA, Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, P. R. China, RoMEO, AcademicKeys, CiteFactor (USA), Newjour, Scientific Indexing Services, INNO SPACE, SJournals)

 

C. Articole publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN)

1. Adrian BETERINGHE, Anton SOLOI, Constantin BALAN, Doru IOSIF, Marius COSTEA, Eugenia FAGADAR-COSMAHYDROBET–a novel method for calculation of hydrophobic/hydrophilic balance of New Asymmetric Porphyrins as Potential Photosensitizers in Photodynamic Therapy. The usefulness of the new APORBET index in the QSPR studies, Advances in Environment, Computational Chemistry and Bioscience, 2013, Montreux, Belgia. pag. 308-314, ISBN: 978-1-61804-147-0

2. Anton SOLOI, Lucian Grigore, A New Paradigm for Understanding Deterrence, 1st International Balkan Congress, 2012,pp. 130- 148, ISBN: 978-605-63388-0-9.

3. Anton SOLOIMatematica in invatamantul superior“The University in a new light”, Ed. Universitară, , pag. 279-292, Bucureşti, 2010, ISSN 2069-0479.

4Constantin ROTARU, Anton SOLOI, Doru SAFTA, Cristian BARBU, Analysis of compressor-combustion chamber dynamics for aircraft engines, ICNPAA-2008, "The 7th International Conference on “Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences”, Mathematical Problems in Engineering Aerospace and Sciences, Genoa, Italy, 2008, Procceding of ICNPAA-2008, Cambridge Scientific Publishers, London ICNPAA 2008: Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences. LONDON: Cambridge Scientific publishers, vol.1, ISBN/ISSN: 978-1-904868-70-5

5Anton SOLOI, Constantin ROTARU, Doru SAFTA, Cristian BARBU, Panel method in Flow’s Analysis, ICNPAA-2008, "The 7th International Conference on “Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences”, Mathematical Problems in Engineering Aerospace and Sciences, Genoa, Italy, 2008, Procceding of ICNPAA-2008, Cambridge Scientific Publishers, London ICNPAA 2008: Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences. LONDON: Cambridge Scientific publishers, vol.1, ISBN/ISSN: 978-1-904868-70-5

6. Anton SOLOI, Amado Ștefan, A numerical non oscillatory approach for hyperbolic nonlinear conservation laws, Sesiunea de Comunicări științifice a Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2005, ISBN 973-8290-27-9, pag. 113-120

7. Anton SOLOI, Fractional B-spline, Sesiunea de Comunicări științifice a Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2003,  pag. 87-95, ISBN 973-640-012-3.

8Anton SOLOI, Discrete B-spline in B-nets, Bulletins for Applied and Computer Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings(PAMM), F. Fazekas et al (ed.), Technical University of Budapest, PAMM-Centre, Balatonalmadi, Hungary, 2002, pag. 47-52, ISSN 0133-3526

9. Anton SOLOI, Cardinal B-splines in Some Weighted Sobolev Spaces, Bulletin of the Transylvania University of Brașov. Series B. New Series, 3,  pag. 234-242, Brasov, 2001, ISSN 1223-964X.

10. Anton SOLOI, Modified Lagrange Function Method, Revista Academiei Tehnice Militare, nr. 3, pag. 71-78,  București, 2001, ISSN 1452-259X.

11. Anton SOLOI, A point of view for successive approximation methods, An. Stiint. Univ. ``Ovidius" Constanta, Ser. Mat., ISSN 1223-723X, 8, No. 1, pag. 164-174, 2000 /Zbl 1035.65073 , Zentrallblatt MATH Database 1931-2007

12Constantin DOCHIȚOIUAnton SOLOI, Onoriu BRĂDEANU, An Extension of Gauss Conjecture on the Distribution of Prime Numbers,  Bulletins for Applied and Computer Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings(PAMM), F. Fazekas et al (ed.), Technical University of Budapest, PAMM-Centre, Balatonalmadi, Hungary, 2000, pag. 91-93, ISSN 0133-3526

13Constantin DOCHIȚOIUAnton SOLOI, Onoriu BRĂDEANU, The distribution of irreductible polynomials, Bulletins for Applied and Computer Mathematics, Pannonian Applied Mathematical Meetings (PAMM), F. Fazekas et al (ed.), Technical University of Budapest, PAMM-Centre, Balatonalmadi, Hungary, 2000, pag. 89-91 (ISSN 0133-3526)

14. Anton SOLOI, Lucian GRIGORE, Influenţa legii de injecţie a unui motor Diesel de mare putere asupra performanţelor acestuia, A X-a Conf. Naţională de Termotehnică, Univ. Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Inginerie, 2000, pag. 243-248, ISBN 973-651-119-7.

15. Lucian GRIGORE, Anton SOLOI,  Starea tensiunilor şi deformaţiilor arcului acului injector al unui motor Diesel de mare putere, A XVIII-a Ses. de Comunicări Ştiinţifice ATM - Bucureşti 1999, pag. 195-200, B.25899 / C.D-826

16Anton SOLOI, Une modélisation de la turbulence, Analele Conferinţei internaţionale TURBO ’98, Bucureşti, 1998, vol. II, 1998, pag. 495-506, ISBN: 973-9402-21-6.

17Anton SOLOI, On a problem of Evolution Magnetic Field in a Given Flow, International Conference on “Analysis and Numerical Computation of Solution of Nonlinear Systems Modelling Physical Phenomena, Universitatea de Vest Timișoara, 1997, Proceedings, pag. 138-156, ISBN 973-578-267-7.

18. Valentin GÂRBANAnton SOLOI, Mihail STOICESCU, Algoritm de analiza si sinteza optimala a sistemului de reglare automata a turatiei unui MTR, birotor la regimuri stationare, Sesiunea de Comunicari stiintifice a Academiei Tehnice Militare, noiembrie 1997, Secțiunea 4, ISBN 973-8290-27-9, pag. 175-182

19. Anton SOLOI, Valentin GÂRBAN, Iuliana SPRINȚU, Contribuții la rezolvarea problemei liniar-pătratice, Sesiunea Naționala de Comunicări științifice a Academiei Aviației și Aparării Antiaeriene “Henri Coandă”, ediția I, 1996, Brașov, vol.1, ISSN 1453-0139, pag. 44 -51; 

20Anton SOLOIO alternativă a principiului separării în sistemele adaptive, Sesiunea Nationala de Comunicari stiintifice a Academiei Aviatiei si Apararii Antiaeriene “Henri Coanda”, editia I, 1996, Brasov, vol. 1, pag. 34 - 44, ISSN 1453-0139.

21. Lucian GRIGORE, Valentin VÎNTURIŞ, Anton SOLOI, Consideration regarding the pressures and deformations status in a high pressure pipe, The 7th International Conference ESFA, Bucureşti, 2003, vol.1, pg.41-44, ISBN 973-8449-12-X.

22. Anton SOLOI, Anca LUPAȘ, The Extended Model of Variance’s Analysis, Sesiunea de Comunicari stiintifice a Academiei Tehnice Militare, noiembrie 2001, Secțiunea 16 ,  pag. 108-113, Bucuresti, 2001, ISBN 973-8290-27-9.

23. Anton SOLOI, Uniform B-spline approximation, Sesiunea de Comunicari stiintifice a Academiei Tehnice Militare, noiembrie 2001, Sectiunea 16, pag. 95-99, Bucuresti, 2001, ISBN 973-8290-27-9.

 

D. Articole publicate în volume/reviste neindexate în baze de date internaţionale (BDI)

1. Anton SOLOI, Valentin GÂRBAN, Iuliana SPRINȚU, Algoritm de rezolvarea ecuațiilor matriceale Lurie, Riccati și Liapunov, Sesiunea de Comunicări științifice a Academiei Tehnice Militare, noiembrie 1997, Secțiunea 18, pag. 124-131, 

2. Anton SOLOIUn algoritm de filtrare stocastică, Sesiunea de Comunicari stiintifice a Academiei Tehnice Militare, noiembrie 1997, Sectiunea 18, pag. 132-139

3. Anton SOLOIContributii la studiul stabilitatii longitudinale a avionului, folosind o procedura de descompunere, Sesiunea de Comunicari stiintifice a Academiei Tehnice Militare, noiembrie 1997, Sectiunea 4, pag. 155-162;

4. Anton SOLOI, Valentin GÂRBAN, Mihail STOICESCU, Algoritm de analiza si sinteza optimala a unui sistem de actionare cu caracter diferential din compunerea regulatorului de turatie a unui MTR, Sesiunea de Comunicari stiintifice a Academiei Tehnice Militare, noiembrie 1997, Sectiunea 4, pag. 175-182

5. Anton SOLOIConvergența metodei Wavelet-Galerkin, Sesiunea de Comunicari stiintifice a Academiei Tehnice Militare, noiembrie 1997, Sectiunea 18, pag. 140-147;

6. Anton SOLOI, Laurențiu VASILESCU, Vasile BRUJAN, Aspecte ale folosirii unor modele de interpolare in proiectarea statistica a circuitelor electronice, Sesiunea de Comunicari stiintifice a Academiei Tehnice Militare, noiembrie 1997, Sectiunea 10, pag. 61-68

7. Anton SOLOI, Nicolae ANDREI, Stochastic Signals-Robust Recurrent Processing, Symposium on Electronics and Telecommunication with International participation, septembrie 1994, Timișoara, vol.III, pag 57-63

 

E. Articole susţinute la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale dar nepublicate

1. Anton SOLOI, Modelare matematica a materialelor compozite“, Workshop ”Noi tendințe în fizică, chimie, matematică și biologie”, Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA, 16-17 februarie 2012

2. Anton SOLOI, "Algoritmi de subdivizare in inginerie", Workshop "New trends in science", Universitatea Europei de Sud-Est Lumina, martie 2011

21. Anton SOLOI, Amado Ștefan, Analytical study of orthotropic rectangular plate, Conferința SISCOM 2006, Romanian Academy, Institute of solid mechanics, 17-19 may 2006.

28. Anton SOLOI, Lucian GRIGORE, Consideraţii asupra ipotezei Prandtl-Meyer, Conferința Națională de Mecanica fluidelor, Caius Iacob, Iaşi 2000.

30. Anton SOLOI, Numerical Method Adapted to Pseudodifferential Operators, Conferinta anuala a Societatii de Stiinte Matematice , Craiova, mai 1999

 

Lucrări de specialitate sub formă de CD-uri

1. Anton SOLOI, Amado Ștefan, Studiul propagării fisurii în cazul 2D cu concentratori de tensiune a materialelor metalice, A.T.M., Biblioteca nesecretă, PSCD 2433/2008.

2. Constantin DOCHIȚOIUAnton SOLOI, Anca LUPAȘ, Iuliana SPRINȚU, Dan LAMBADARIE, Manual de autoinstruire în matematică pentru învățământul superior, A.T.M., Biblioteca nesecretă, PSCD 1432/ 2005.

3. Lucian GRIGORE, Anton SOLOI, Modelarea matematică a influenţei legii de injecţie asupra performanţelor motorului 8VSA2T2 – program MATCHAD, A.T.M., Catedra Blindate şi Autovehicule Militare, 2003, pag.89,

4. Lucian GRIGORE, Anton SOLOI, Modelarea matematică a arderii dintr-un motor cu aprindere prin comprimare – program MATCHAD, A.T.M., Catedra Blindate şi Autovehicule Militare, 2002, pag.101

5. Lucian GRIGORE, Anton SOLOI, Modelarea matematică a legii de injecţie plecând de la o diagramă indicată, cu aplicabilitate pe motorul 8VSA2T2 – program MATCHAD, A.T.M., Catedra Blindate şi Autovehicule Militare, 2003, pag.114

6. Lucian GRIGORE, Anton SOLOI, Modelarea matematică a posibilităţii de îmbunătăţire a performanţelor unui motor cu aprindere prin comprimare prin modificarea legii de injecţie – program MATCHAD, A.T.M., Catedra Blindate şi Autovehicule Militare, 2001, pag.128

  

Realizarea de aplicaţii didactice virtuale sau alte materiale didactice noi care ţin de modernizarea tehnologiei didactice

1. Realizarea de aplicatii didactice in mediul Mathcad  - Analiza Numerică - pentru laboratorul de Metode numerice, Universitatea Europei de Sud-Est Lumina, 2014

2. Constantin DOCHIȚOIU, Anton SOLOI, Anca LUPAȘ, Iuliana SPRINȚU, Dan LAMBADARIE, Manual de autoinstruire în matematică pentru învățământul superior, A.T.M., Biblioteca nesecretă, PSCD 1432/2005, coautor.

3. Lucian GRIGORE, Anton SOLOI, Modelarea matematică a arderii dintr-un motor cu aprindere prin comprimare – program MATCHAD, A.T.M., Catedra Blindate şi Autovehicule Militare, 2003, pag.114, coautor

4. Lucian GRIGORE, Anton SOLOI, Modelarea matematică a influenţei legii de injecţie asupra performanţelor motorului 8VSA2T2 – program MATCHAD, A.T.M., Catedra Blindate şi Autovehicule Militare, 2003, pag.89, coautor

5. Lucian GRIGORE, Anton SOLOI, Modelarea matematică a legii de injecţie plecând de la o diagramă indicată, cu aplicabilitate pe motorul 8VSA2T2 – program MATCHAD, A.T.M., Catedra Blindate şi Autovehicule Militare, 2002, pag. 101, coautor

6. Lucian GRIGORE, Anton SOLOI, Modelarea matematică a posibilităţii de îmbunătăţire a performanţelor unui motor cu aprindere prin comprimare prin modificarea legii de injecţie – program MATCHAD, A.T.M., Catedra Blindate şi Autovehicule Militare, 2002, pag.128, coautor

 

 

 

Public Mail

If you want to contact this person, you may use this email-form:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message: