Prof. univ. dr. ing. Ion SIMA
2743
OFFLINE

Contact Info

Prof. univ. dr. ing. Ion SIMA
+40723332452
318
LUMINA UNIVERSITY
-

Courses

1. PROTOCOALE DE COMUNICATII

2. RETELE SI SISTEME DE COMUNICATII

4. ANTENE SI PROPAGAREA UNDELOR RADIO

Biography

I. Experienţa profesională

Din anul 1980 pana in anul 1999 am ocupat succesiv toate gradele didactice, pana la profesor in Academia Tehnica Militara. Intre anii 1999-2001 am fost Director al Serviciului de Telecomunicatii  Speciale (STS) si profesor asociat la Academia Tehnica Militara. Din anul 2001 pana in prezent am functionat ca profesor universitar la Academia Tehnica Militara, Universitatea Hyperion, Universitatea din Pitesti si Universitaea Europei de Sud-Est LUMINA. Am predat cursurile  ANTENE, MICROUNDE, DISPOZITIVE ELECTRONICE, RADIORELEE ȘI COMUNICAȚII PRIN SATELIT.

Am participat ca cercetator, expert, key expert assistant, team leader sau director de proiect la o serie de proiecte de cercetare in domeniul telecomunicatiilor (vezi sectiunea Research).

Am obținut Diploma de Project Manager, seria E Nr.0208446, la CPM CONSULTING,  BUCURESTI, în anul 2010.

II. Am publicat de-a lungul carierei 90 articole și 12 carți (vezi sectiunea Publications)

III. Am obtinut 6 brevete de inovatie tehnica, pentru modernizarea tehnicii militare. Demonstrator  CSVDT proiect 81-019,  retele de comunicatii conform temelor de mai jos, prototip sistem de telegrafie armonica, emitator de bruiaj cu o singura intrebuintare, goniometru portabil pentru emitatoare de bruiaj, antene pentru radiorelee militare, etc.

IV.  Experienţa acumulată în programe de cercetare naţionale/internaţionale (vezi sectiunea Research)

V.  Am  inființat Chapterul  IEEE MTT (Microvawe Theory and Technique) din Romania si l-am condus intre anii 2003-2006. Membru IEEE – COMMUNICATIONS, MTT, AFCEA (ARMED FORCES COMMUNICATION AND  ELECRONICS ASSOCIATION), ICE ( INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM), EAI (European Alliance for Innovation).

VI. Am primit Ordinul Național “PENTRU MERIT” în grad de Mare Ofițer în data de 30.11.2000.

Research

1. Proiect in cadrul programului RELANSIN SUBPROGRAMUL 6, RELANSIN-REGIONAL, “TERMINAL VSAT DE COST REDUS CU MODUL DE RECEPTIE DBV SI FUNCTII DE SERVER SI ROUTER DE SATELIT”. RESPONSABIL DE PROIECT DIN PARTEA ACADEMIEI TETHNICE MILITARE, 2002-2004

2. “CONSULTANCY SERVICES FOR THE FEASIBILITY STUDY AND DESIGN ANALYSIS FOR UPGRADING THE EMERGENCY COMMUNICATIONS AT THE NATIONAL, REGIONAL AND LOCAL LEVELS”, World Bank Loan # 47360, S.C. CCT SRL, 2006-2008

3. ,,SISTEM DE AVERTIZARE PRIN INTERMEDIUL CANALELOR DE RADIODIFUZIUNE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - RDS" pentru și în favoarea M.C.S.I. conform contractului nr.92/14.11.2006. Expert IT si Comunicatii, 2006

4. PROGRAM NATIONAL DE CERCETARE PENTRU EXCELENTA “SISTEME INTEGRATE PENTRU UNITATI MOBILE” (SIUM), ICI, UPB, UPIT, ASE. cercetator, 2006-2008

5. “INTEGRATED SYSTEMS FOR OBSERVATION, SURVEILLANCE AND CONTROL OF TRAFFIC AT THE BLACK SEA -  CCT  ROMÂNIA și  ISDEFE SPANIA, PHARE   EUROPEAID/122701/D/SER/RO/ COST IMPLEMENTARE   24.6 milioane Euro,  COMMUNICATIONS Key Expert Assistant, 2007-2008

6. CSVDT-Tehnologii şi echipamente de comunicaţii securizate de voce şi de date pe reţele telefonice comutate, CNMP, D8-SPATIU SI SECURITATE, contract  81-019,  Director Proiect, 2007-2010

7. “SISTEM DE MANAGEMENT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ PENTRU MUNICIPIUL BUCUREȘTI” cu firma ROMAIR, pentru Primăria Municipiului București, Buget total  32 milioane Euro, Expert Sisteme Informatice și de Comunicații

8. “REGISTRUL MATRICOL UNIC - RMU”, Contract nr.30 din 25.05.2010,  INDACO SYSTEMS si CCT Sistem informatic, RESPONSABIL DIN PARTEA CCT, 2010.

9. ,,SIGURANTA SI SECURITATE SOCIALA IN MUNICIPIU DROBETA TURNU SEVERIN PRIN SISTEME DE SUPRVEGHERE VIDEO INTEGRATE”, 1.283.007,16  RON, SMART TELECOM CONSULTING, Expert Sisteme Informatice și de Comunicații, 2010-2011.

10. “Infintarea si dezvoltarea Corpului de Voluntari ai Municipiului Bucuresti”, 333.647.07 RON, SMART TELECOM CONSULTING, Expert Sisteme Informatice și de Comunicații, 2010-2011.

11. EDEN (End-user driven DEmo for cbrNe  FP7-SEC-2012-1, Grant Agreement Number 313077, KEY personnel, 2012-2015.

12.  Cod SMIS: 50421, POS CCE  /Apel nr. 1 / Axa prioritara 1- Operatiunea 1.3.1, SC ELCOS PROIECT SRL, cercetator, 2013-2016.

13.  "Sistem avansat pentru reducerea pierderilor in transportul utilitatilor de interes strategic bazat pe infrastructura IT si supraveghere aeriana autonoma", POS CCE Axa prioritara 2, operatiunea 2.3.3, reponsabil SC ELCOS PROIECT SRL. 2013-2016

Publications

     I. CĂRTI PUBLICATE (In toată cariera)

1. Oancea E., Şerbănescu A., Sima Ion,  "METODE, TEHNICI ŞI TEHNOLOGII NOI ÎN        TRANMISIUNI"  vol. I, EDITURA ACADEMIEI MILITARE 1984 - fara ISBN

2. Şolti L. , Sima Ion., "ANTENE" - culegere de probleme, EDITURA ACADEMIEI MILITARE 1985, 100 pagini, fara ISBN

3. Şolti L,  Sima Ion., "ANTENE ediţia a III-a", EDITURA ACADEMIEI  MILITARE, 1986, 300 pagini, fara ISBN

4. Sima Ion, Rotariu C., Vasilescu L., "TEHNICA MICROUNDELOR ÎN ECHIPAMENTE DE        TRANSMISIUNI”, EDITURA ACADEMIEI MILITARE, 1989, 396 pag, fara ISBN

5. Sima Ion, "METODE, TEHNICI ŞI TEHNOLOGII NOI  ÎN TRANSMISIUNI"  vol.V, LINII MICROSTRIP, EDITURA ACADEMIEI TEHNICE MILITARE, 1992,150 pagini, fara ISBN

6. Sima Ion, Răcuciu C.,  "CIRCUITE DE ADAPTARE DE BANDĂ LARGĂ ÎN  AMPLIFICATOARELE DE MICROUNDE”, EDITURA ACADEMIEI TEHNICE MILITARE, 1995, 90 pagini, fara ISBN

7. Sima Ion,   "AMPLIFICATOARE DE MICROUNDE ÎN ECHIPAMENTE DE  TRANSMISIUNI", teza de doctorat,  ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ, Bucureşti 1995, 160 pagini, fara ISBN

8. Sima Ion, Andrei G.,  “TOUCHSTONE-manual de utilizare şi  aplicaţii”,        EDITURA ACADEMIEI TEHNICE MILITARE, 1998, 150 pagini, fara ISBN

9. Sima Ion, Greu V., Răcuciu C., "LINII  RADIO ŞI RADIORELEU", EDITURA ACADEMIEI TEHNICE MILITARE, 2000,   

10. Emil Sofron, Ion Sima, Paul Vulpoi, Ion Stan, “SURSE SI MODELE DE ZGOMOT in Electronica, Optoelectronica si Comunicatii”, EDITURA MATRIX ROM, București, 2007, 96 pagini, ISBN 978-973-755-223-5

11. Ion Sima, Emil Sofron, Antene, Editura Universitară, București, 2010, 144 pagini, ISBN 978-606-591-059-1

 

     II.  ARTICOLE (In ultimii 5 ani)

1. Articole publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact mai mare ca 0 (eventual cu scor relativ de influență - acolo unde este cazul)

2. Articole publicate în reviste indexate în min. x baze de date internaţionale (BDI) recunoscute  (x = număr baze de date (în funcție de specificul domeniului științific)

1. V. Ionescu, E. Sofron, I. Sima, “TEHNOLOGII ȘI ECHIPAMENTE DE COMUNICAȚIIDE VOCE ȘI DATEPE REȚELE TELEFONICE COMUTATE”, Buletin Stiintific al Universitatii din Pitesti, Special Isuue, 2010

2. Ion SIMA, SISTEME DE COMUNICAȚII ÎN MICROUNDE, Revista Universitatii LUMINA “Universitatea intr-o noua lumina”, Editura Universitara, 2010

3. Emil Sofron, Ion Sima, Paul Burciu, Valeriu Ionescu, Dragos Glavan, Aspecte structural ale criptosistemelor si de proiectare a algoritmilor de cifrare,  Buletin Stiintific al Universitatii din Pitesti, Special Isuue, ISSN 1453-1119, 2010

4. Ion Sima, Adrian Diaconu, Synthesis Technique for Broad-Band Equivalent Antennas, Scientific Bulletin vol.11, Issue 2/2011 ISSN 1453-1119

5. Valeriu Ionescu, Ion Sima, Emil Sofron, System for Encrypted through Public Switched Telephone, Bulletin vol.11, UPIT, Issue 2/2011 ISSN 1453-1119

6. Adrian Diaconu, Ion Sima, Streem Cipher for Time-Variant Secret Generation, Bulletin vol.11, UPIT, Issue 2/2011 ISSN 1453-1119

7. Ion SIMA, Daniel Tarmureanu, Adrian-Viorel Diaconu, Valentin Stan, Security improvementof the Protectionog Mobile Networks 3G Communication Channels, Based on Chaotic Cryptographic Algorithms, Journal of Communication and Computer, vol.10,Number 3, March 2013, ISSN 1548-7709, USA

 

3. Articole publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN)

1..V Greu, I Sima,  “Design elements of new classes of quasi-orthogonal spreading codes for tactical soft frequency hopping radios networks operation in multiple access and tone jamming environment”,  Communications (COMM), 2010 8th, 2010 - ieeexplore.ieee.org

2. Valeriu IONESCU, Ion SIMA, Adrian-Viorel DIACONU, Security Communications Interoperability Protocol Implementation,  Communications (COMM), 2012 9th, 2010

3. Ion Sima, Daniel ŢĂRMUREAN, Victor GREU, Adrian-Viorel DIACONU, XXTEA, an alternative replacement of KASUMI cipher algorithm in A5/3 GSM and f8, f9 UMTS data security functions, Communications (COMM), 2012 9th, 2010

4. Valeriu IONESCU, Florin SMARANDA, Ion SIMA, Adrian DIACONU, Current status of the wireless local area networks in Romania, ROEDUNET INTERNATIONAL CONFERENCE, Sinaia, 17-19 mai 2013.

5. Ion Sima, Adrian Diaconu, Marian Cretu, Analysis of Modified ShiftRows and MixColumns Transformations in Rijndael  Algorithm, ECAI PITESTI,27-29 iunie 2013

6. Adrian Diaconu, Ion Sima, XOR based, Image Edge Detection, ECAI PITESTI,27-29 iunie 2013  

7. A.V. Diaconu, I. Sima, V.M. Ionescu, A new hybrid pseudorandom number generator, BULETINUL STIINTIFIC UPIT, VOL.13, NR.2, 2013, PAG. 17-22

8. A.V. Diaconu, Ion Sima, Simple, XOR based, image edge detection, Proceedings of ECAI'13

9. Adrian BETERINGHE, Ion SIMA, Cryptographic Chemistry, ECAI 2015, 25-26, JUNE, 2015

10. V. Greu, I. Sima, “Model and Algorithm for the Estimation of Internal/Environmental of IEEE 802.11/WiFi Networks Performance using Passive Monitoring”, COMMUNICATIONS 2014, ISI PROCEEDINGS, 2014

11.Liviu Serbanescu, Ion Sima, "A SOFT ERCHITECTURE FOR THE CONTROL OF BIOMARERIALS MAINTENANCE", Proeedings of ECAI 2015, ISSN - 1843 - 2115

12. Gheorghe Andrei, Ion Sima, " Experimental Determining Ideality Coefficient for Different Kind of Semiconductor Diodes Using NI ELVIS II+",  Proeedings of ECAI 2015, ISSN - 1843 - 2115

13. V. Greu, P. Ciotarnaie, I. Sima, F. Popescu, “Interference Study  and Algorithm with Interference Activity Evaluation Criteria using Experimental Data to optimize Wi-Fi Networks”, ICTPE 2015, 10-12 september 2015, Lumina University Bucharest, ISSN 2309-0545, ISSN 2309-0553

 

4. Articole publicate în volume/reviste neindexate în baze de date internaţionale (BDI)

5. (dacă este cazul  sau dacă este relevant) Articole susţinute la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale dar nepublicate

6. Alte categorii specifice diferitelor standarde științifice

 BREVETE DE INOVAȚIE

1. Metodă și tehnologie pentru scrierea scalelor microfotografiate folosite in  aparatura electronica. Dispozitiv pentru scrierea scalelor la excitatorul VT-44, 1974

2. Receptor de telegrafie armonicăpentru vitezele de 50, 100, 200 Bd, cu circuite integrate C-MOS, 1986

3.  Generator de telegrafie armonicăpentru vitezele de 50, 100, 200 Bd, cu circuite integrate C-MOS, 1986

4. Generator de secvențe pentru multiplexulde telegrafie armonică de 24 de canale, 1989

5. Interfață central telegrafică automata multiplex de telegrafie armonică cu 24 canale, 1989

6. Receptor radiogoniometru portabil, 1990

Public Mail

If you want to contact this person, you may use this email-form:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message: