Prof.univ.dr.ing. Florin Doru IOSIF
2109
OFFLINE

Contact Info

Prof.univ.dr.ing. Florin Doru IOSIF
+4 0726.33.28.77
+4 021.240.30.22 / 320
LUMINA UNIVERSITY / E-320
-

Courses

Componente și circuite pasive - anul I, sem. 1

Materiale pentru electronică - anul I, sem. 2

Materiale și componente pasive pentru electronică - anul II, sem. 1

Electronică digitală - anul II, sem. 1

Automatizări în electronică şi telecomunicaţii - anul III, sem. 2

Compatibilitate electromagnetică - anul IV, sem. 1

Biography

 Prof.univ.dr.ing. Florin Doru IOSIF

Absolvent al   Academiei Tehnice Militare, licențiat   în Radioelectronică (1974)   și doctor în specialitatea Inginerie electronică și Telecomunicații (1996,   ATM).

Specializat în două domenii în care   susține cursurile:  ”Materiale și   componente” și ”Compatibilitate electromagnetică”.

Activitate:

lucrări ştiinţifice:   1 teză de doctorat în domeniul compatibilităţii electromagnetice   – CEM; peste 80 de articole și comunicări științifice publicate în   proceedingurile unor conferinţe internaţionale sau naţionale cu   participare internaţională și în reviste de prestigiu;

lucrări tehnice:  întocmirea de studii tehnico-economice de   fundamentare a unor soluţii tehnice şi constructive, întocmirea unor caiete   de sarcini şi specificaţii pentru realizarea prototipurilor şi seriilor zero   cât şi a unor cărţi tehnice pentru produsele proiectate în calitate de   cercetător în realizarea a peste 14 contracte de cercetare ştiinţifică, în   colaborare cu laboratoare de cercetare și unităţi economice din ţară;

6 brevete   de invenţie/inovaţie – radiolocație apropiată, focoase radio de   proximitate pentru muniția de artilerie, premiate cu bani și diplome;

cărţi publicate ca autor unic în edituri   recunoscute: ”CEM în construcția mijloacelor radioelectronice   (1997), “CEM –  Surse de zgomote   şi perturbaţii radioelectrice“ (2000), “CEM –   Management, măsurări   şi testări “ (2004), “CEM – Perturbaţii       electromagnetice de putere“ (2008), ”Materiale și componente   pasive pentru electronică” (2011);

Alte date:

- şef comisie didactică;

- membru în consiliul facultăţii, în   biroul consiliului facultăţii şi în senatul ATM;

- membru în comisii de admitere și   licență, susţinere examene şi referate la doctorat;

- membru al asociaţiei   profesionale AGIR;

Biografia și principalele realizări   tehnice și științifice au fost evidențiate în ”ENCICLOPEDIA Personalităților din România” (Who is Who).

Research

Prof.univ.dr.ing. Florin Doru IOSIF

CONTRACTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE

 a. Contracte de cercetare obţinute pe bază de contract:

Pn1 “Focos radio de proximitate pentru bombe de aruncator”. Contractul nr 1667/2003. cu AMCSIT Politehnica, în cadrul programului RELANSIN.

Pn2 "Sistem calibru 60 mm pentru difuzarea materialelor tipărite" Contractul 1635/2003. cu AMCSIT Politehnica, în cadrul programului RELANSIN;

Pn3 "Sistem balistic antigrindină" Contractul 071/2003. cu AMCSIT Politehnica, în cadrul programului RELANSIN.

Pn4 “Focos radio de proximitate pentru bombe de aviaţie”. Contractul nr. 1228/2001 cu AMCSIT Politehnica, în cadrul programului RELANSIN;

Pn5 “Focos radio de proximitate pentru muniţie trasă din ţevi ghintuite cal. 98-155 mm”. Contractul nr.713/2000 cu AMCSIT Politehnica, în cadrul programului RELANSIN;

Pn6 “Focos fuzant electric de timp pentru muniţie reactivă, cal. 122mm”. Contractul nr. 719/2000 cu AMCSIT Politehnica, în cadrul programului RELANSIN;

Pn7Întocmirea documentaţiei execuţie serie zero pentru produsul RAM-II (inclusiv FORAD-1)”; Contract de cercetare 1119/1998; Beneficiar: I.M. Tohan Zărneşti;

Pn8Cercetări privind stabilirea regimurilor de dirijare pentru racheta antitanc dirijată prin fibră optică. Analiza, modelarea şi simularea schemelor electrice”. Contractul nr. 2662/1997 cu Uz. Electromecanica Ploieşti ;

Pn9Focos de proximitate pentru bomba de aviaţie FP1AV”; Contract de cercetare S-303/1992; Beneficiar: U. M. 02550B;

Pn10Dispozitiv de verificare a produsului Senzor Doppler”, Contract de cercetare 593/1990; Beneficiar: Uzina Mecanică Tohan Zărneşti;

Pn11Elaborarea documentaţiei pentru serie, acordarea de asistenţă tehnică în fabricaţie în scopul omologării produsului RAM-I serie zero”; Contract de cercetare S- 620/1989; Beneficiar: I.M. Tohan Zărneşti;

Pn12Proiectil reactiv calibrul 122 mm cu componentă de luptă explozivă cu fragmente preformate şi cu focos de proximitate (model experimental plus prototip)”, Contract de cercetare S 274/1988; Beneficiar: I.M. Tohan Zărneşti;

Pn13 “INSTM – Instalaţie numerică de selectie a ţintelor mobile“. Cercetare, proiectare, experimentare, elaborare documentaţie pentru schemele de prelucrare a semnalului, realizare practică, asistenţă tehnică în realizarea producţiei de serie; Beneficiar Intreprinderea Electronica Bucureşti;

Pn14 “IPIBAR – Instalaţie numerică de protecţie împotriva bruiajului asincron de radiolocaţie“. Cercetare, proiectare, experimentare, elaborare documentaţie pentru schemele de prelucrare a semnalului, realizare practică, asistenţă tehnică în realizarea producţiei de serie;  Beneficiar Intreprinderea Electronica Bucureşti.

b. Alte lucrări de cercetare-dezvoltare:  

b1. Proiecte finanţate pe bază de contract cu parteneri economici:

              F1 Întocmirea documentaţiei de execuţie serie pentru produsul FORAD-1”, contractul nr. 1119/1998 între Academia Tehnică Militară şi Uzina Mecanică Tohan – Braşov, 1998-1999, (membru în echipa de proiect);

              F2 Elaborarea documentaţiei–serie zero - acordare de asistenţă tehnică în fabricaţie şi omologarea Produsului RAM II (serie zero)”, contractul S-620/1989 între Academia Militară şi Uzina Mecanică Tohan - Braşov, finalizat în 1994, (membru în echipa de proiect);

              F3 Stand complex pentru verificarea focoaselor radio de proximitate de tip Doppler cu emisie continuă ”, contract între Academia Tehnică Militară şi IPEE Curtea de Argeş , 1992-1993, (membru în echipa de proiect);

              F4 Studiu privind posibilităţile de programare ale unui focos fuzant electronic”, contract între Academia Tehnică Militară şi ICSITEM Bucureşti, 1991-1992, (membru în echipa de proiect);

              F5 Circuit integrat în tehnologie MONOCIP cu funcţii avansate de prelucrare a semnalului”, între Academia Militară şi ICCE Băneasa, Programul RAM, 1987-1990, (membru în echipa de proiect);

              F6 Focos radio de proximitate pentru lovitura reactivă cal.122mm- prototip”, contract între Academia Militară şi Uzina Mecanică Tohan - Braşov , Programul RAM, 1987-1986, (membru în echipa de proiect);

              F7 Senzor de proximitate capacitiv”, între Academia Militară şi ICCE Băneasa, Programul RAM, 1986, (membru în echipa de proiect);

              F8 Traductor Doppler microstrip/ TDM”, contract între Academia Militară şi IPRS Băneasa, Programul RAM, 1986, (membru în echipa de proiect);

              F9 Diodă Baritt”, contract între Academia Militară şi IPRS Băneasa, Programul RAM, 1985, (membru în echipa de proiect);

              F10 Focos radio de proximitate pentru lovitura reactivă cal.122mm- model experimental”, contract între Academia Militară şi Uzina Mecanică Tohan - Braşov , Programul RAM, 1984-1986, (membru în echipa de proiect);

b2. Prototipuri sau tehnologii (instalaţii) omologate în colectivele de realizare:

              P1 Focos radio de proximitate de tip Dopller pentru lovitura reactivă cal.122mm - FORAD, prototip, serie zero, serie;

              P2 Traductor Doppler microstrip – TDM, prototip, serie zero, serie;

              P3 Baterie termochimică pentru focoase radio de proximitate – BTRAM, prototip, serie zero, serie;

              P4 Stand, pentru simularea efectului Doppler, destinat verificării focoaselor radio de proximitate de tip Doppler, cu emisie continuă în banda X, prototip;

              P5 Focos fuzant electronic de timp pentru muniţie reactivă cal. 122 mm, prototip;

              P6 Focos radio de proximitate pentru muniţie trasă din ţevi ghintuite cal. 98-155mm, prototip;

              P7 Sistem calibrul 60 mm pentru difuzarea materialelor tipărite, prototip;

              P8 Focos radio de proximitate pentru bombe de aruncător, prototip.   

b3. Modele funcţionale sau de laborator realizate:

              M1 Focos radio de proximitate pentru muniţie de artilerie, model experimental, Academia Tehnică Militară, 2002 (membru în echipa de realizare);

              M2 Focos radio de proximitate pentru bombe de aviaţie, model experimental, Academia Tehnică Militară, 2002 (membru în echipa de realizare);

              M3 Focos fuzant electronic pentru muniţie reactivă de artilerie cal. 122 mm, model experimental, Academia Tehnică Militară, 2001, (membru în echipa de realizare);

              M4 Focos radio de proximitate pentru bombe de aviaţie, model de laborator, Academia Tehnică Militară, 1992 (membru în echipa de realizare);

              M5 Stand pentru simularea efectului Doppler, destinat verificării focoaselor radio de proximitate de tip Doppler cu emisie continuă în banda X, model de laborator, Academia Tehnică Militară, 1990 (membru în echipa de realizare);

              M6 Echipament electronic pentru iniţierea comenzii de aprindere a motoarelor rachetă, Academia Tehnică Militară, model de laborator, 1988 (membru în echipa de realizare);

              M7 Modul electronic de prelucrare a semnalului pentru un focos radio de proximitate de tip Doppler cu emisie continuă, în tehnologia straturilor groase, Academia Tehnică Militară,model de laborator, 1987 (membru în echipa de realizare);

              M8 Modul electronic de prelucrare a semnalului pentru un focos radio de proximitate de tip Doppler cu emisie continuă, Academia Tehnică Militară, model de laborator, 1986 (membru în echipa de realizare);

              M9 Modul electronic de înaltă frecvenţă pentru focos radio de proximitate de tip Doppler cu emisie continuă, realizat cu diodă Gunn, Academia Tehnică Militară, model de laborator, 1985 (membru în echipa de realizare);

              M10 Instalaţie numerică pentru selecţia ţintelor mobile - INSŢM, temă de cercetare Academia Militară, 1983-1984, model de laborator (membru în echipa de realizare);

              M11 Instalaţie numerică de protecţie la bruiaj asincron în impuls – IPIBAR, temă de cercetare  Academia Militară, 1981-1982, model de laborator (membru în echipa de realizare).

Publications

Prof.univ.dr.ing. Florin Doru IOSIF                  

TEZA DE DOCTORAT

“Contribuţii privind studiul acţiunii perturbaţiilor  electromagnetice  de putere asupra mijloacelor radioelectronice“, 1996.

CĂRŢI PUBLICATE

Iosif Florin Doru,Materiale şi componente pasive pentru electronică”, Editura PRO-UNIVERSITARIA, Bucureşti, 2012, 320 pagini, ISBN 978-973-129-912-9.

Iosif Florin Doru, Compatibilitate electromagnetică – Perturbaţii  electromagnetice  de putere“, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2008, 158 pagini, ISBN 978-973-640-143-5.

Iosif Florin Doru, Compatibilitate electromagnetică – Management, măsurări şi  testări“, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2004, 196 pagini, ISBN 973-6640-046-8.                      

Iosif Florin Doru, Compatibilitate electromagnetică –  Surse de zgomote şi perturbaţii radioelectrice“, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2000, 180 pagini, ISBN 973-9456-77-4.

Iosif Florin Doru, Compatibilitata electromagnetică în construcţia mijloacelor  radioelectronice“, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 1997, 224 pagini.                                                              

Iosif Florin Doru. ş.a., Tehnologia materialelor electrotehnice şi electronice – Compendiu de curs şi îndrumar de laborator“, Editura Academiei Militare, Bucureşti, 1980, 232 pagini.                              

COMUNICĂRI ȘI ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE SAU ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE COTATE ISI SAU ÎN BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE (ÎN ULTIMII 5 ANI):

 

1. Iosif Florin Doru, Marius Aurel Costea, The Electromagnetic Compatibility Principles For the assessment of The Solutions for Equipment Protection”, ECAI 2015 - International Conference – 7th Edition, 25-27 June, 2015, Bucharest, ROMÂNIA, Vol. 7 – No. 3/ 2015, Pag. WF 21-26, ISSN – 1843 – 2115, IEEE (ISI).

2. Șerbănescu Liviu, Iosif Florin Doru, „Biometric Data Software Representation in Distributed Computing Architectures”, ECAI 2015 - International Conference – 7th Edition, 25-27 June, 2015, Bucharest, ROMÂNIA, Vol. 7 – No. 3/ 2015, Pag. BB 1-4, ISSN – 1843 – 2115, IEEE (ISI).

3. Cârlan Miltiade, Marius Aurel Costea, Iosif Florin Doru, „Assessment, Probability and Entropy; a Stochastic Analysis of the Functionality of a Technical System”, ECAI 2015 - International Conference – 7th Edition, 25-27 June, 2015, Bucharest, ROMÂNIA, Vol. 7 – No. 1/ 2015, Pag. Y 37-42, ISSN – 1843 – 2115, IEEE (ISI).

4. Iosif Florin Doru, Marius Aurel Costea,Ecrane electromagnetice multistrat pentru aparatura electronică, Revista EEA: ELECTROTEHNICĂ, ELECTRONICĂ, AUTOMATICĂ, Vol. 62, nr.3, iulie-septembrie 2014, pag. 96-102, Ed. ELECTRA, București, ROMÂNIA, ISSN 1582-5175, (BDI).

5. Marius Aurel Ccostea, Iosif Florin Doru, „Modele de tip hiperbolic și parabolic utilizabile în dinamica electromagneților, Revista EEA: ELECTROTEHNICĂ, ELECTRONICĂ, AUTOMATICĂ, Vol. 62, nr.4, octombrie-decembrie 2014, pag. 49-54, Ed. ELECTRA, București, ROMÂNIA, ISSN 1582-5175, (BDI).

6. A. Beteringhe, A. Soloi, C. Balan, D. Iosif, M. Costea, „HYDROBET – a novel method for calculation of hydrophobic/hydrophilic balance of New Asymmetric Porphyrins as Potential Photosensitizers in Photodynamic Therapy. The usefulness of the new APORBET index in the QSPR studies”, Proceedings Advances in Environment, Computational Chemistry and Bioscience, 2014, pag. 308-313, (ISI).

7. Iosif Florin Doru, „Geometrical Modelling of Current Gain Ratio for a Bipolar Transistor”, ECAI 2013 - International Conference – 5th Edition, 27 June-29 June 2013, Vol. 5, pag. 95-98, Piteşti, ROMÂNIA, ISBN 978-1-4673-4937-6/13/$31.00 ©2013, IEEE (ISI).

8. A. Beteringhe, A. Soloi, C. Balan, D. Iosif, M. Costea, „HYDROBET – a novel method for calculation of hydrophobic/hydrophilic balance of New Asymmetric Porphyrins as Potential Photosensitizers in Photodynamic Therapy. The usefulness of the new APORBET index in the QSPR studies3rd International Conference on Bioscience and Bioinformatics (ICBB '12), (ICAT '12), Montreux, Switzerland, December 29-31, 2012, pag. 308-313, ISBN: 978-1-61804-147-0, IEEE, (ISI).

9. Iosif Florin Doru, Modelare geometrizată a factorului de amplificare în curent  pentru un tranzistor bipolar“, Workshop „Noi tendințe în fizică, chimie, matematică și biologie”, Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA, 16-17 februarie 2012.

10. Iosif Florin Doru, Compatibilitatea electromagnetică şi Directiva Europeană – CEM”, “The University in a new light”, Ed. Universitară, pag. 312-317, Bucureşti, 2010, ISSN 2069-0479.

Public Mail

If you want to contact this person, you may use this email-form:
Your name:
Your email:
Email subject:
Email message: